zaterdag, 23 januari 2021

'Geen verband tussen anesthesie en Alzheimer'

Oudere patiënten die een narcose ondergaan, hebben geen grotere kans op het ontwikkelen van dementie of de ziekte van Alzheimer. Tot die conclusie komen onderzoekers van de Mayo Clinic.

Voor hun onderzoek keken wetenschappers naar 900 patiënten binnen het Rochester Epidemiology Project. Anesthesie bij patiënten boven de 45 jaar bleek geen risicofactor voor dementie, zo schrijven zij online in de Mayo Clinic Proceedings.

Cognitie
"Het is bekend dat oudere patiënten vaak problemen hebben met cognitief functioneren in de weken of zelfs maanden na een operatie", legt onderzoeker David Warner uit. "Daarbij wordt er gedacht dat het effect van anesthesie op de cognitie blijvend is en kan leiden tot dementie. Dit bleek uit een aantal onderzoeken bij dieren."

Volgens Warner is het een geruststellende gedachte dat zijn onderzoek nu laat zien dat er geen verband is tussen anesthesie, operatie en Alzheimer. "Als een oudere patiënt een operatie ondergaat, zijn er al veel dingen waar we ons zorgen over moeten maken. Het lijkt er op dat dementie hier niet onder valt."

Bron(nen):