maandag, 4 juli 2022

Medische fouten door slechte communicatie

UTRECHT - Bij tweederde van de 3000 patiënten die deelnamen aan een meldactie van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) ging er bijna of écht iets mis in de zorg.

Het ging daarbij vooral om gebeurtenissen in het ziekenhuis, zoals verkeerde medicijnen, operatie aan het verkeerde ledemaat, vaak misprikken, slechte hygiëne en het over het hoofd zien van (medicijn) allergieën. Bij een kwart van de deelnemers had een incident zelfs een permanent lichamelijk letsel tot gevolg.

Communicatie
Gebrekkige communicatie met patiënten en slechte samenwerking tussen zorgverleners zijn volgens patiënten de belangrijkste oorzaken van medische fouten. Zorgverleners negeren te vaak de signalen die patiënten geven.

Volgens 85 procent had de gebeurtenis voorkomen kunnen worden. "Als ze maar geluisterd hadden", en "Ik had meer op mijn strepen moeten staan", zijn de meest gehoorde antwoorden op de vraag hoe het incident voorkomen had kunnen worden.

Onvoldoende opvang
Twee van de drie mensen die een incident hebben meegemaakt, zijn niet goed opgevangen door de zorgverleners. Er vond geen gesprek plaats, laat staan dat er excuses werden aangeboden.