dinsdag, 21 september 2021

De griepepidemie is eindelijk voorbij

Nu twee weken achtereen het aantal mensen met griepachtige klachten onder de epidemische grens is gebleven, is de griepepidemie na 15 weken officieel ten einde. Dat meldt het NIVEL.

Van 28 november 2016 tot en met 12 maart 2017 heerste er in Nederland een griepepidemie. Er is sprake van een epidemie wanneer meer dan 51 op de 100.000 mensen zich bij de peilstationshuisartsen van het NIVEL melden met griepachtige klachten, en in keel- en neusmonsters griepvirus wordt aangetoond.

In week 12 bezochten 37 op de 100.000 mensen de huisarts met griepachtige klachten, in week 11 waren dat er 39 en in week 10 nog 60. Daarmee is de griepepidemie officieel ten einde, wat niet betekent dat er in Nederland geen mensen meer zijn met griep. Sporadisch wordt nog influenzavirusvirus aangetoond in de monsters die de peilstationshuisartsen afnemen bij mensen met griepachtige klachten.

Langdurige epidemie

Dit seizoen circuleerden verschillende influenzavirussen, maar type A(H3N2) kwam veruit het meeste voor. Het is bekend dat dit type virus vooral bij 65-plussers complicaties kan veroorzaken, vaak in de vorm van longontsteking. Huisarts-epidemioloog en coördinator van de peilstations Gé Donker: "Tijdens deze griepepidemie zagen de huisartsen inderdaad veel 65-plussers met longontsteking. De epidemie duurde 15 weken en dat is relatief lang. In de afgelopen 20 jaar duurde een epidemie gemiddeld 9 weken. Het voorgaande seizoen, waarin ook het influenzavirus A(H3N2) domineerde (2014/2015) was met 21 weken de langst durende epidemie ooit en dat record is niet gebroken."

Bron(nen):