maandag, 16 mei 2022

Griepepidemie op komst

Afgelopen week is het aantal mensen met griepachtige verschijnselen - die naar de huisarts gaan - toegenomen. Dat blijkt uit de wekelijkse rapportage van gezondheidsinstituut Nivel.

Begin december lag het aantal patiënten die met griepklachten naar de huisarts ging onder de epidemische grens van 51 per 10.000 Nederlanders. Afgelopen week is het aantal met 63 mensen boven deze grens gekomen. Toch wordt er nog niet gesproken over een epidemie.

Gezondheidsinstituut Nivel: ‘We spreken hiervan op het moment dat het aantal mensen met IAZ (influenza-achtig ziektebeeld) twee achtereenvolgende weken boven de epidemische grens ligt én er in voldoende neus- en keelmonsters influenzavirussen worden gevonden. Dat is momenteel niet het geval.’

Griepepidemie 2017

Vorig jaar werd Nederland bijzonder hard getroffen door de griepepidemie. Deze duurde volgens Nivel zo’n achttien weken. ‘Opvallend dat seizoen was de lange duur (het op een na langste griepseizoen), de relatief grote aantallen ouderen van 65-plus met longontsteking en een scherpe piek in de totale sterftecijfers voor Nederland. Deze zijn waarschijnlijk gerelateerd aan de griep en kou.’ 

Bron(nen):