zaterdag, 18 september 2021

Nieuwe test onderscheidt bacteriële en virale infectie

Onderzoekers hebben een nieuwe test ontwikkeld waarmee artsen binnen enkele uren kunnen bepalen of een patiënt met koorts en/of acute luchtwegproblemen een bacteriële of virale infectie heeft. Een onderzoeksgroep onder leiding van het UMC Utrecht heeft bij kinderen aangetoond dat deze test werkt, waardoor onnodig antibioticagebruik teruggedrongen wordt.

Bij kinderen die met koorts of acute luchtwegproblemen binnenkomen op de spoedeisende hulp is vaak niet duidelijk wat de oorzaak is. Artsen kunnen op basis van de klachten geen onderscheid maken tussen een infectie door een bacterie of een virus. Voor de zekerheid wordt vaak alvast een antibioticakuur voorgeschreven zonder dat op dat moment duidelijk is dat het om een bacteriële infectie gaat.  Hierdoor wordt vaak onnodig antibiotica voorgeschreven.

Nieuwe bloedtest

In een studie uitgevoerd in zes ziekenhuizen in Nederland en Israël bij 577 kinderen jonger dan 5 jaar bleek dat de ImmunoXpert-test in de meeste gevallen een goed onderscheid maakt tussen een bacteriële en een virale infectie. De belangrijkste bevinding was dat een 'virale testuitslag' bij 98-99 procent van de kinderen inderdaad betekende dat ze een ziek waren door een virale infectie.

Met deze nieuwe bloedtest, die is gebaseerd op de gecombineerde analyse van een drietal eiwitten, kan de arts voorkómen dat antibiotica worden voorgeschreven aan patiënten met een virale infectie. Naast een meer accurate diagnose en behandeling dan de op dit moment beschikbare methoden, leidt gebruik van de nieuwe test ook tot een doelmatiger gebruik van antibiotica, waardoor antibioticaresistentie kan worden voorkomen.

Antibioticaresistentie

"Overmatig gebruik van antibiotica leidt tot verspreiding van antibioticaresistentie", zegt Louis Bont, kinderinfectioloog/immunoloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. "Hierdoor worden ziekmakende bacteriën steeds meer resistent tegen antibiotica, waardoor we sommige patiënten niet goed meer kunnen helpen. Het European Centre for Disease Prevention and Control heeft berekend dat er alleen al in Europa elk jaar zo’n 25 duizend mensen sterven doordat ze niet goed reageren op antibiotica omdat de bacterie waarmee ze zijn besmet resistent is geworden."

De resultaten van deze studie zijn deze week gepubliceerd in Lancet Infectious Diseases.

Bron(nen):