zaterdag, 2 juli 2022

Nieuwe leraren moeten scholen gezond gaan maken

Zes pabo's gaan leerkrachten opleiden die basisscholen gezonder moeten maken. Want leerlingen moeten meer bewegen en ook ontbreekt het vaak aan afspraken over gezonde traktaties en tussendoortjes.

Een gezonde leefstijl staat nu al hoog op de agenda, maar basisscholen doen er veel te weinig aan. "Het stimuleren van een gezonde leefstijl gebeurt nog te ad hoc," zegt Vivian Bos van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in het AD. "Als je echt effect wilt, moet je als school langere tijd aan de slag gaan en ook de ouders erbij betrekken."

Gezonde lessen

Aan de Hogeschool Leiden leert een groep Pabo-studenten nu precies hoe ze die ouders bij de gezonde lessen kunnen betrekken. Ook krijgen ze colleges over hoe ze de kinderen naast de gymles meer kunnen laten bewegen. De Hogeschool Leiden heeft daarvoor 1,2 miljoen euro subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gekregen.

De Hogeschool Leiden leidt het pilotproject 'Specialist Sportieve en Gezonde School' en werkt daarin samen met vijf andere pabo's. Volgens projectleider Monique van Ark wordt het voor de 'gezonde leraar' nog een kunst om iedereen bij het gezondere onderwijs te betrekken. Nu zie je vaak dat vooral leraren die affiniteit hebben met het thema zich er voor in zetten.

Obesitas

"Ik zie bijvoorbeeld dat kleuters alleen op gezonde dingen mogen trakteren, maar naarmate ze ouder worden verwateren alle afspraken en delen ze gewoon snoep uit", aldus Van Ark in het AD. Uiteindelijk doel van het pilotproject is het terugdringen van het aantal mensen met obesitas. Vorige week publiceerde het RIVM een onderzoek waaruit blijkt dat de gezondheid van generatie op generatie achteruitgaat.

Bron(nen):