zaterdag, 2 juli 2022

Het drinken van veel koffie is niet zo slecht als werd gedacht

Het drinken van 25 kopjes koffie per dag zou niet voor een verhoogd risico op hartproblemen zorgen. De kans op een hartaanval of beroerte blijkt even groot te zijn voor iemand die veel koffie drinkt als iemand die één kop per dag drinkt. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de Queen Mary Universiteit van Londen (QMUL).

Uit eerdere onderzoeken kwam naar voren dat het drinken van koffie leidt tot verstijving van de slagaders, wat het hart extra belast. Dit verhoogt het risico op hartproblemen. Volgens de onderzoekers van de Queen Mary Universiteit kon het verband tussen koffiedrinken en het verstijven van de aders echter niet worden aangetoond. Dit concluderen zij naar aanleiding van nieuw onderzoek uitgevoerd onder zo'n achtduizend koffiedrinkers.

De deelnemers aan het onderzoek werden in drie groepen verdeeld: mensen die gemiddeld minder dan één kop per dag drinken, mensen die tussen de één en de drie kopjes per dag nuttigen en mensen die meer dan drie kopjes tot maximaal 25 kopjes per dag drinken. Het bleek dat er tussen deze groepen geen verschil bestaat wat betreft het risico op hartproblemen.

Het nieuwe onderzoek toont geen oorzakelijk verband aan, doordat het niet duidelijk is hoe gezond de proefpersonen waren. Het laat wel zien dat koffie niet zo slecht is als eerder werd gedacht, stellen de onderzoekers.

Bron(nen):
  • ad.nl