zaterdag, 2 juli 2022

Nieuwe behandeling hartfalen in basispakket

Een nieuwe behandeling bij chronisch hartfalen wordt vanaf 1 april (tijdelijk) vergoed in het basispakket van zorgverzekeringen. Het gaat om een zogenaamde voorwaardelijke toelating. Dit meldt het Erasmus MC.

Hartfalen verergeren door een stijging van de zogenaamde vullingsdruk van het hart. Bij de behandeling wordt deze druk gemeten en gemonitord via een sensor (CardioMEMS), die geïmplanteerd wordt in de longslagader bij de patiënt. Via de sensor wordt informatie over de status van hartfalen aan de behandelaar van de patiënt gestuurd. De cardioloog kan de behandeling op basis van de verkregen informatie vervolgens op afstand aanpassen en zo proberen de kans op een ziekenhuisopname te verkleinen.

Chronisch hartfalen

CardioMEMS wordt alleen vergoed bij patiënten met een gevorderd stadium van chronisch hartfalen met herhaaldelijke ziekenhuisopnamen. De patiënten moeten deelnemen aan onderzoek, zodat de effectiviteit van de sensor vastgesteld kan worden. Het Zorginstituut Nederland en minister Bruins van VWS hebben voor de voorwaardelijke toelating een subsidie van 3,8 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

Basispakket

Dr. Jasper Brugts, cardioloog in het Erasmus MC, die het onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met hartfalen leidt, is verheugd over de voorwaardelijke toelating tot het basispakket. "Hiermee kunnen we in Nederland deze innovatie in de zorg voor hartfalen sneller bij de patiënten krijgen die deze hulp echt nodig hebben." Brugts geeft aan dat als na drie jaar blijkt dat de sensor de kwaliteit van leven verbetert en het aantal ziekenhuisopnames vermindert, deze definitief wordt opgenomen wordt in de basisverzekering. Het onderzoek start op 1 april 2019. Aan het onderzoek doen twintig hartcentra in Nederland mee.

Bron(nen):