De symptomen van migraine

Of is het toch ‘gewone’ hoofdpijn?

Getty Images

Is dat zware hoofd nu hoofdpijn of migraine? Soms vraag je je dat misschien wel af. Het verschil is voor migrainepatiënten echter vaak heel duidelijk: bij hoofdpijn kun je nog met bezigheden doorgaan. Bij migraine meestal niet. Het vraagt direct om actie: medicatie of rust. Hoe kun je migraine nog meer herkennen?

Migraine is een vorm van ernstige hoofdpijn met verschillende symptomen. De klachten hangen af van het verloop van een aanval en dus de fase waarin je je bevindt. Migraine kan echter ook per persoon verschillen. De hoofpijn komt over het algemeen plotseling op en zorgt er meestal voor dat je moet stoppen met waar je mee bezig bent.

Kenmerken van migraine:

 • komt in aanvallen voor
 • aanvallen hebben een duidelijk begin en einde
 • de hoofdpijn is heftig bonzend of kloppend
 • de pijn zit meestal aan één kant van het hoofd
 • misselijkheid of braken
 • overgevoelig voor licht en geluid (foto- en fonofobie), vaak ook voor geuren (osmofobie)
 • elke inspanning is onmogelijk en verergert de pijn
 • duur van een (onbehandelde) aanval is 4 tot 72 uur

Een migraineaanval hoeft niet aan alle bovenstaande criteria te voldoen. Als je hoofdpijn overeenkomt met een of twee van deze kenmerken is de kans al groot dat je te maken hebt met migraine.

Daarbij gaat migraine vaak gepaard met allerlei bijverschijnselen die ervoor kunnen zorgen dat iemand bang is gek te worden of een ernstige aandoening denkt te hebben. Ook deze bijverschijnselen kunnen per persoon verschillen, maar zijn bij migraine altijd van tijdelijke aard.

Bijverschijnselen van migraine:

 • vervormingen bij zien en horen
 • moeite met spreken en luisteren
 • tijdsverdraaiingen, dejà vu
 • moeite met concentreren
 • tijdelijk versnelde hartslag, gevolgd door trage hartslag
 • koorts, koude ledematen, rillingen en transpiratie
 • stemmingsveranderingen

Bij ongeveer een op de drie patiënten kondigt migraine zich aan met een aura. Een half uur tot uur voor de hoofdpijn kun je dan schitteringen, flitsen of golvende beelden zien. Ook tintelingen en uitvalsverschijnselen komen voor. Sommige patiënten ervaren enkele uren of dagen voor een aanval al voortekenen. Dit zijn echter geen aura’s.

 

Bron 
 • Nederlands Huisartsen Genootschap
 • Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten
 • Nederlandse Hoofdpijn Vereniging