Bijzondere vormen van migraine

Zeldzame klachten

Getty Images

Bij migrainesoorten denk je misschien aan met én zonder aura, of aan menstruele migraine die ontstaat als gevolg van de maandelijkse hormoonschommelingen. Migraine kent echter nog meer vormen. Sommige behoorlijk zeldzaam.

De (bij)verschijnselen van deze bijzondere vormen zijn zeer uiteenlopend. Soms zijn ze zelfs zo bijzonder dat er in eerste instantie helemaal niet aan migraine wordt gedacht.

Basilaris migraine

Basilaris migraine is een vorm van migraine met aura die weinig voorkomt. Verschijnselen tijdens de aura zijn onder andere dubbelzijdig krachtverlies, gevoelsstoornissen in armen en benen, onduidelijke spraak, duizeligheid, gehoorverlies, dubbelzien en in het ergste geval verminderd bewustzijn of coma.

Buikmigraine

Voor zover bekend komt deze aandoening vooral bij kinderen voor. Buikmigraine, of abdominale migraine, geeft heftige buikpijn zonder directe oorzaak. De pijn gaat vaak samen met herhaaldelijk braken en komt snel op. Het wordt dan ook nog wel eens verward met een blindedarmontsteking. Na een paar uur zakken de klachten meestal vanzelf weer, zeker na even slapen.

Familiaire hemiplegische migraine

Deze vorm is niet alleen zeldzaam, maar ook ernstig. Het is een erfelijke migraine met aura en tijdens de aura treedt een halfzijdige verlamming (hemiplegie) op. Ook andere meer gebruikelijke auraverschijnselen komen soms tot uiting. Daarnaast zijn agressie, verwardheid en soms zelfs bewusteloosheid klachten. Deze aura duurt vaak langer normaal. Behandeling betreft meestal geneesmiddelen tegen zowel de hoofdpijn als de bijverschijnselen.

Inspanningsmigraine

Lichamelijke inspanning kan bij mensen die gevoelig zijn een migraineaanval uitlokken. Vooral explosieve sporten zoals squash en sprinten kunnen dit effect hebben. De aanval begint kort na de inspanning. Behandeling is lastig, maar niet onmogelijk.

Migraine sans migraine

Een van de bekendste symptomen van migraine is de aura: het zien van lichtflitsen, vlekken of sterretjes, gezichtsuitval, tintelingen aan één kant van het lichaam, krachtsverlies in een arm of been, spraakstoornissen of uitval van het gevoel in bepaalde delen van het lichaam. Sommige mensen hebben echter last van deze verschijnselen zonder dat ze daarna hoofdpijn krijgen. Een migraineaura zonder migraine dus. Behandeling is niet nodig en de aura gaat vanzelf weer over. Soms gaat het wel gepaard met niet lekker voelen.

Oftalmoplegische migraine

Wanneer tijdens een migraineaanval sprake is van verlamming van (bijna) alle oogspieren van één oog wordt er gesproken van oftalmoplegische migraine. Het oog kan dan meestal alleen nog naar de buitenkant kijken. De oogklachten houden vaak langer aan dan de hoofdpijn zelf.

Voetballersmigraine

Het lijkt een vreemde benaming, maar deze migrainevorm ontstaat na het stoten van je hoofd. De naam komt voort uit het koppen. Een lichte klap of stoot tegen het hoofd kan een migraineaura en soms ook hoofdpijn geven. Veel mensen denken meteen aan een hersenschudding, maar dat hoeft dus niet. Vooral kinderen of jongvolwassenen hebben wel eens last van voetballersmigraine.

Migraine met aanvallen van verwardheid

Deze laatste vorm van migraine komt voornamelijk bij jongeren voor. Tegelijk met de migraineaanval ben je volledig in de war. Je weet niet meer wat je doet, wie je bent of waar je je bevindt. Een EEG tijdens zo’n aanval laat ernstige afwijkingen zien, maar na enkele uren of dagen verdwijnen die weer. Meestal ben je na een paar dagen weer helemaal normaal. De meeste patiënten kunnen zich niets van de aanval herinneren.
 

Bron 
  • Nederlands Huisartsen Genootschap
  • Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten
  • Nederlandse Hoofdpijn Vereniging