Hoe verloopt een migraineaanval?

Van voortekenen tot herstel

Getty Images

Als je nog nooit migraine hebt gehad, kun je je waarschijnlijk weinig voorstellen bij de klachten die een patiënt ervaart. Wanneer je regelmatig geplaagd wordt door een aanval weet je dit helaas wel. Sommige migrainepatiënten voelen een aanval zelfs al een paar dagen van tevoren aankomen.

Migraineaanvallen bestaan uit een aantal fasen die niet bij iedereen in gelijke mate aanwezig hoeven te zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de waarschuwingsfase, aurafase, hoofdpijnfase en herstelfase. Daarnaast is er de periode tussen de aanvallen.

Waarschuwingsfase

Bij ongeveer een op de vijf migrainepatiënten kondigt de aanval zich ruim van tevoren al aan. De signalen kunnen per persoon sterk verschillen, maar als je last hebt van migraine zijn de voortekenen voor jou eigenlijk bijna altijd gelijk. Soms heb je al dagen voor de aanval last van klachten, het kan echter ook zijn dat er pas vlak van tevoren signalen ontstaan die een aanval aankondigen. Als je weet welke voortekenen bij jou op migraine duiden en je deze leert herkennen, kun je tijdig actie ondernemen.

Enkele uren tot dagen van tevoren kun je last krijgen van:

 • vocht vasthouden of weinig plassen
 • loopneus of neusverkoudheid
 • overmatige aanmaak van speeksel
 • stemmingsveranderingen
 • braken of diarree

Voortekenen die twee tot drie uur voor een aanval optreden zijn:

 • overgevoeligheid voor prikkels zoals licht, geluid en geur
 • het erg koud hebben
 • hongergevoel, valse honger of opgezette maag
 • behoefte aan rust
 • je overdreven fit voelen

Kort voor de aanval ervaren patiënten vaak:

 • extreme vermoeidheid of geeuwen
 • veranderingen in de ogen zoals rode ogen of wazig zien
 • veranderingen in de hartslag
 • wit wegtrekken of bleek zien
 • vochtverlies
 • zintuiglijke overgevoeligheid (reuk, smaak, gehoor)

Aurafase

Ongeveer 30 procent van de migrainepatiënten heeft tijdens, of eigenlijk vlak voor een aanval, last van auraverschijnselen. De aura betreft kortdurende neurologische verschijnselen die vaak geleidelijk ontstaan en tussen de 10 tot 60 minuten duren. Ze verdwijnen zodra de hoofdpijn op komt zetten.

Meer dan 80 procent van de auraverschijnselen is visueel. Bij een visuele aura zie je lichtflitsen, vlekken of sterretjes. Soms kan ook een deel van het beeld wegvallen. Meestal beginnen de verschijnselen klein en worden ze naarmate de tijd verstrijkt groter.

Kenmerken van een aura zijn:

 • zien van lichtflitsen, vlekken of sterretjes
 • gezichtsvelduitval
 • tintelingen aan één kant van het lichaam
 • krachtverlies in een arm of been
 • spraakstoornissen
 • uitval van het gevoel in bepaalde delen van het lichaam

Hoofdpijnfase

In deze fase, de naam zegt het al, treedt de voor migraine zo typerende bonkende of kloppende hoofdpijn op. Het kan zijn dat de pijn geleidelijk erger wordt, maar het kan ook direct heel hevig zijn. Soms gaat de hoofdpijn gepaard met misselijkheid en braken, diarree en overgevoeligheid voor licht, geluid en geuren. De hoofdpijnfase duurt (onbehandeld) meestal 4 tot 72 uur.

Herstelfase

Als de hoofdpijn langzaam weer afneemt, spreken we van de herstelfase. Vaak val je in slaap en word je daarna wakker met een milde hoofdpijn. Die hoofdpijn kan nog enkele dagen aanhouden. Ook komt het voor dat migrainepatiënten na een aanval sneller vermoeid of prikkelbaar zijn. Het herstel duurt over het algemeen 1 tot 2 dagen. Sommige patiënten hebben echter nog wel een week nodig om te herstellen.

 

Bron 
 • Nederlands Huisartsen Genootschap
 • Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten
 • Nederlandse Hoofdpijn Vereniging