zondag, 19 september 2021

'Een op de zeven kinderen heeft gehoorschade door te harde muziek'

Eén op de zeven kinderen in de leeftijd van 9-11 jaar heeft gehoorschade die mogelijk veroorzaakt is door het luisteren naar te harde muziek. Tegelijkertijd heeft een kwart van de ouders geen idee hoe hoog het volume op de koptelefoon of oortjes van hun kinderen staat bij het luisteren naar muziek, gamen of kijken van YouTube filmpjes. Dat blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL.

Uit het onderzoek van VeiligheidNL blijkt ook dat bijna alle kinderen (94 procent) van 10 tot en met 15 jaar een koptelefoon of oortjes gebruiken om naar muziek te luisteren, te gamen of filmpjes te kijken.

Kwart kinderen heeft piep in het oor

Eerder onderzoek onder basisscholieren wees uit dat 25 procent van de kinderen aangeeft wel eens een piep in het oor te hebben na het luisteren van muziek via een koptelefoon of oortjes. Dit terwijl nog geen 5 procent procent van de ouders in datzelfde onderzoek aangeeft dat hun kind wel eens last heeft van een piep na gebruik van een koptelefoon of oortjes. Hieruit blijkt dat ouders niet goed op de hoogte zijn van de staat van het gehoor van hun kind.

Rol ouders cruciaal

KNO-arts Marc van der Schroeff schrikt van de onwetendheid van de ouders. "Het is een kwalijke zaak dat kinderen onder de neus van hun ouders gehoorschade kunnen oplopen. Het is belangrijk dat ouders erop toezien dat hun kinderen veilig luisteren door bijvoorbeeld een volumebegrenzer in te stellen en een goede koptelefoon of oortjes te gebruiken, bijvoorbeeld met noise-cancelling of een koptelefoon over de oren. Ook is het raadzaam om als ouder met je kind in gesprek te gaan over geluid en gehoorschade."

Veiligheid speelt (nog) geen rol bij aanschaf

Je kunt als ouder maatregelen treffen, maar deze maatregelen zijn vaak nog vrij onbekend. Bijna de helft van de ouders weet namelijk niet of er een volumebegrenzer op het apparaat van hun kind staat (44 procent), of er een volumebegrenzer op de koptelefoon zit (48 procent) en of deze een noise-cancellingfunctie heeft (53 procent). Verder blijkt dat bij de keuze voor een koptelefoon of oortjes veiligheid nog geen bewuste rol speelt. De keuze wordt gemaakt op basis van draagcomfort, het favoriete type van het kind of de bijgeleverde (gratis) accessoires van het apparaat.

Campagne: Knoop dit goed in je oren

Om ouders en kinderen bewust om te laten gaan met het gebruik van een koptelefoon of oortjes en daarmee gehoorschade te voorkomen start VeiligheidNL met de campagne: 'Knoop dit goed in je oren'. Saskia Kloet, programmamanager Gezond Gehoor van VeiligheidNL: "Samen met rapper Idaly hebben we een videoclip ontwikkeld waarmee we laten horen wat er gebeurt als je geen goede koptelefoon of oortjes gebruikt. Je hoort dan alle geluiden uit je omgeving door de muziek heen. Dit wil je niet, dus zet je het volume harder om de geluiden te overstemmen, met alle negatieve gevolgen van dien. Om gehoorschade te voorkomen, is het gebruik van een goede koptelefoon of goede oortjes belangrijk, bijvoorbeeld met noise-cancelling of een koptelefoon over de oren, zodat het volume niet hard hoeft."
 
"Wij hebben als doel ouders en kinderen bewuster om te laten gaan met het luisteren naar muziek, gamen en kijken van YouTube filmpjes. Spreek samen met je kind af dat het volume niet harder dan tweederde van de volumebalk mag of zet de volumebegrenzer aan."

Bewustwording bij kinderen belangrijk

De Nederlandse rapper Idaly wil namens de muziekindustrie aandacht vragen voor gehoorschade onder kinderen. "Gehoorschade is een probleem dat veel voorkomt in de muziekwereld. En als artiest wil je natuurlijk dat je fans zo goed én lang mogelijk van je muziek kunnen genieten. Ook ik stond toen ik jong was niet stil bij de risico’s. Het volume ging altijd maximaal, niet beseffende dat je er vervolgens je hele leven last van kunt blijven houden. Ik denk daarom dat het goed is dat je op jonge leeftijd weet waar gehoorschade door kan ontstaan. Ik hoop dat ik met mijn bijdrage aan deze campagne mijn steentje kan bijdragen en jonge kids kan motiveren safe naar muziek te luisteren".

De belangrijkste onderzoeksresultaten

  • Vrijwel alle kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 15 jaar gebruiken wel eens koptelefoon of oortjes (94procent).
  • Bijna de helft van de kinderen gebruikt elke dag een koptelefoon of oortjes (49 procent).
  • Losse oortjes en de koptelefoon die over de oren gaat, worden het meest gebruikt (respectievelijk 37 procent en 36 procent).
  • De meerderheid van de ouders geeft aan dat hun kind thuis uit zichzelf een koptelefoon/oortjes gebruikt (83 procent). Ruim een derde doet het zodat anderen geen last hebben van het geluid (37 procent). 17 procent gebruikt meestal thuis een koptelefoon/oortjes omdat hun vader of moeder het zegt.
  • Koptelefoons/oortjes worden het meest gebruikt om filmpjes te kijken. Naar inschatting van de ouders, kijken kinderen gemiddeld 8 uur per week filmpjes, luisteren ze gemiddeld 7 uur naar muziek en gamen ze gemiddeld 7 uur.
  • Een kwart van de ouders weet niet op welk volume het apparaat staat afgesteld dat hun kind het meest beluistert met een koptelefoon of oortjes. Bijna een kwart van de ouders wiens kind losse oortjes gebruikt (23 procent) zegt dat hun kind meestal de volumebalk op 60 procent of meer heeft staan. Dit percentage is onder gebruikers van een koptelefoon die over de oren gaat lager, namelijk 13 procent.
  • Ruim vier op de tien ouders weten niet of er een volumebegrenzer op het apparaat staat dat hun kind het meest beluistert met een koptelefoon of oortjes (44 procent), of er een volumebegrenzer op de koptelefoon zit (48 procent) en of ze noise-cancelling hebben (53 procent).

Het onderzoek is uitgevoerd in januari 2019 door PanelWizard. In totaal hebben 1004 ouders met kinderen in de leeftijd van 10-15 jaar meegedaan.