Cellulitis: diepe onderhuidse ontsteking

Verschil tussen cellulitis en cellulite

cellulites
Getty Images

Cellulitis is een onderhuidse infectie en komt het meeste voor in de benen. De aandoening komt ook wel voor in de armen of het gezicht, maar wel minder vaak. Er is vaak sprake van verwarring tussen cellulitis en cellulite. Dat laatste is de sinaasappelhuid met putjes in de benen en billen.

Wat is cellulitis?

Cellulitis is een onderhuidse huidinfectie die ook wel bekend staat als itis. Het gaat hier om een bacteriële diepe infectie die zich onder de huid voordoet.

Je huid is bij deze aandoening wat bobbelig, zoals ook bij de sinaasappelhuid het geval is. Er doen zich echter ook nog tal van andere verschijnselen voor bij de bacteriële infectie van het bindweefsel.

Er is doorgaans een behandeling voor nodig om de infectie te bestrijden. De vorm van huidontsteking is te vergelijking met die van wondroos. De standaard term van deze aandoening is daarom eveneens van toepassing op wondroos.

De bètahemolytische streptokokken zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van cellulitis die tot verschillende symptomen leidt.

Oorzaken van cellulitis

De oorzaak van cellulitis in de vorm van een bacteriële huidinfectie zijn de bètahemolytische streptokokken.

Streptokokken zijn overigens voor veel verschillende aandoeningen de oorzaak. Er is geen sprake van infectiegevaar. Het is namelijk geen besmettelijke aandoening.

De oorsprong bevindt zich vaak in de aanwezigheid van een open wondje waar de bacterie je lichaam indringt. Je ziet dan ook rond dat wondje de symptomen vaak het duidelijkst aanwezig.

Symptomen

Er zijn verschillende symptomen te herkennen als je last hebt van cellulitis. Bijvoorbeeld van roodheid op de getroffen plek of een zwelling. De aandoening komt het vaakst op de benen voor en in zeldzame gevallen op je gezicht of op je arm.

Je huid voelt warm aan en is zelfs misschien wat pijnlijk. Vooral als je de plek aanraakt, ervaar je een pijnlijk gevoel. Het is mogelijk dat de infectie zich uitbreidt en je koorts krijgt.

Er bestaat een kans dat cellulitis zich tot wondroos ontwikkelt. Je krijgt in dat geval mogelijk te maken met hoge koorts en met koude rillingen. Bij een uitbreiding van de infectie doen zich ook andere symptomen voor. Bijvoorbeeld pusvorming als er een abces ontstaat.

Een ander symptoom dat bekend is van cellulitis is misselijkheid. In bepaalde situaties krijg je mogelijk te maken met blaren. De belangrijkste en herkenbare verschijnselen zijn:

  • Roodheid
  • Warme plek
  • Pijn bij aanraken
  • Zwelling
  • Koorts
  • Rillingen

Diagnose

De diagnose is door een huisarts vast te stellen. De symptomen die je beschrijft en die de arts onderzoekt, geven aanleiding tot het bepalen van cellulitis. Het is echter ook mogelijk om via bloedonderzoek of huidonderzoek de diagnose te laten stellen.

Indien nodig past de huisarts een behandeling toe. Het is ook mogelijk dat je terug moet komen als de infectie zich uitbreidt. Of als er geen sprake is van verbetering en de symptomen aanwezig blijven.

Risicofactoren/ -groepen

Er zijn wel een aantal risicofactoren of risicogroepen bekend. Heb je bijvoorbeeld te maken met overgewicht dan loop je de kans op recidief cellulitis.

Heb je een wondje aan je been dan vormt dat een risicofactor om een bacteriële onderhuidse infectie te krijgen. Lymfoedeem vormt eveneens een risicofactor voor deze huidinfectie.

Ook als je diabetes hebt, loop je een groter risico op het krijgen van deze aandoening. Dat geldt eveneens als je regelmatig last hebt van eczeem.

Behandeling van cellulitis

Behandeling van cellulitis is niet in alle situaties nodig. Het is een aandoening die vaak vanzelf weer verdwijnt. Er is wel behandeling nodig als de infectie zich uitbreidt of als je bijvoorbeeld hoge koorts krijgt.

In dat geval is het mogelijk om antibiotica voorgeschreven te krijgen. Dit medicijn bestrijdt de infectie en zorgt dat cellulitis verdwijnt. Een behandeling komt vaker voor als je een slechte weerstand hebt. In dat geval duurt het ook langer voordat de huidinfectie verdwijnt.

Er is ook sprake van behandeling van cellulitis als er zich naar aanleiding van deze aandoening een abces vormt. In dat geval is het mogelijk om het abces open te snijden en het pus eruit te laten lopen.

Het is in alle situaties aan te raden om voorzichtig met de ontsteking om te gaan. Ga er bijvoorbeeld niet overheen wrijven of aan krabben. Dat vergroot het risico op uitbreiding van de onderhuidse infectie en staat een snelle genezing in de weg.

Indien er sprake is van een antibioticakuur duurt deze meestal maar enkele dagen. Het is altijd belangrijk om de voorgeschreven kuur volledig af te maken. Bij voortijdig stoppen, bestaat de kans dat de bacterie nog niet uit je lichaam is verdwenen. Daarmee houd je de infectie dus in stand.

Prognose

De prognose van cellulitis is gunstig, maar het is wel een aandoening die mogelijk terugkomt. Als je een goede weerstand hebt, genees je sneller van de onderhuidse infectie. Een behandeling met antibiotica duurt doorgaans maar een paar dagen.

Je bent dan snel van de verschijnselen die met deze aandoening gepaard gaan genezen. Het risico op het opnieuw krijgen van deze aandoening is wel aanwezig.

Daarom is het belangrijk om na cellulitis te hebben gehad voorzichtig te zijn met wondjes. Bijvoorbeeld door een wond meteen na het ontstaan schoon te maken en te ontsmetten. Dat verkleint de kans dat de bacterie je lichaam binnendringt.

Dat is uiteraard ook aan te raden als je nog geen cellulitis hebt gehad. Het risico op recidief cellulitis is echter groot en daarom is extra voorzichtigheid aan te raden. Neem in ieder geval bij twijfel over deze aandoening en het verloop ervan contact op met je huisarts.

Auteur 
Bron 
  • Infonu: Mens en Gezondheid
  • Nederlands Huisartsen Genootschap
  • DokterDokter