zaterdag, 24 oktober 2020

Hoogleraren: rubberkorrels op kunstgrasvelden wel een gezondheidsrisico voor kinderen

Kinderen kunnen bij het sporten op kunstgras met rubberkorrels een hoger gezondheidsrisico lopen dan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet voorkomen. Dat betogen vier hoogleraren binnenkort in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, meldt de Volkskrant.

In 2017 concludeerde het RIVM dat het spelen op kunstgras met rubbergranulaat veilig is. Ook het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) stelde destijds dat de risico’s voor kinderen verwaarloosbaar zijn. De hoogleraren noemen de conclusie 'voorbarig'. De hoogleraren stellen dat het RIVM en het ECHA een extra veiligheidsfactor in de risicoberekeningen voor kinderen hadden moeten nemen.

Contact met rubberkorrels vermijden

De overheid zou ouders het advies moeten geven hun kinderen zo goed mogelijk te beschermen tijdens en na het spelen op kunstgras met rubberkorrels, stellen de wetenschappers. Contact van handen en mond met het granulaat moet zoveel mogelijk worden vermeden. Kinderen hoeven de velden niet te mijden, wel wordt aanbevolen te douchen en de kleding te wassen.

In een reactie ontkent het RIVM voorbarige conclusies te hebben getrokken. Volgens het instituut gaan de schrijvers van het wetenschappelijke artikel voorbij aan het feit dat in het onderzoek van het RIVM factoren zijn meegenomen die waarschijnlijk leiden tot een overschatting van het risico.

Bron(nen):