zaterdag, 15 augustus 2020

'Opvliegers houden vaak 7 jaar aan'

Tot wel 80 procent van de vrouwen ervaart zogenaamde vasomotorische klachten gedurende de overgang, namelijk opvliegers en nachtelijke transpiratieaanvallen. Bij meer dan de helft van de vrouwen duren deze overgangsverschijnselen langer dan 7 jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van Wake Forest School of Medicine.

Nancy Avis en haar collega’s analyseerden gegevens uit de Study of Women's Health Across the Nation, een studie waarin vrouwen tussen 1996 en 2013 in de jaren voorafgaand aan de laatste menstruatie werden gevolgd. De analyse besloeg 1449 vrouwen die vaak last hadden van vasomotorische klachten, gedefinieerd als minstens zes dagen opvliegers of nachtzweten in de afgelopen twee weken.

Verschillen in duur

Voor de hele groep werd de mediaan van de duur van de verschijnselen bepaald, dat wil zeggen het middelste getal in de waarnemingen als je de getallen op volgorde zet. Deze bleek 7,4 jaar te zijn.

Vrouwen die voor het eerst last kregen van klachten toen ze premenopauzaal (nog een regelmatige cyclus) of vroeg-perimenopauzaal (variabele cycluslengte) waren, hadden het langst last van opvliegers en nachtzweten. Bij hen was de mediaan 11,8 jaar. Bij vrouwen die pas vasomotorische klachten kregen na de menopauze duurden deze het kortst. In deze groep was de mediaan 3,4 jaar.

Afkomst

Hoe lang de overgangsverschijnselen aanhielden, hing bovendien af van de afkomst van de vrouwen. Zo hadden Afro-Amerikaanse vrouwen het langst klachten en Japanse en Chinese het kortst.

Andere factoren die bijdroegen aan langer aanhoudende klachten waren een jonge leeftijd, lagere opleiding, meer ervaren stress, grotere gevoeligheid voor de symptomen en meer depressieve symptomen en angst bij het begin van de vasomotorische klachten.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in JAMA Internal Medicine.

Bron(nen):