donderdag, 22 april 2021

15 procent Nederlandse jongeren te zwaar

Ongeveer 15 procent van de Nederlandse jongeren tussen 2 en 25 jaar is te zwaar, 3 procent heeft zelfs last van ernstig overgewicht. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ondanks deze resultaten vinden de ondervraagde jongeren bijna allemaal dat ze gezond zijn. 93 procent beoordeelt hun gezondheid als goed of zeer goed.

Meer overgewicht in lage inkomensklasse
Hoe lager het inkomen, hoe vaker overgewicht voorkomt bij jongeren. Zo is bijna een op de vijf jongeren uit de laagste inkomensgroep te zwaar, tegenover iets meer dan een op de tien uit de hoogste inkomensgroep. Ernstig overgewicht komt zelfs drie keer zo vaak voor bij mensen tussen de 2 en 25 jaar uit huishoudens met de laagste inkomens.

Jongeren uit huishoudens met een lager inkomen gaan ook vaker naar de huisarts dan jongeren uit gezinnen met een hoger inkomen.

Trefwoorden:
Bron(nen):