donderdag, 22 april 2021

'Randstedeling wordt eenzaam en te zwaar'

In Den Haag zal het aantal inwoners dat last heeft van overgewicht of eenzaamheid de komende jaren fors stijgen. Dat blijkt uit een studie van GGD Haaglanden waar de Volkskrant over schrijft. Volgens epidemiologen gelden de trends ook voor Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Ook het aantal inwoners met een verhoogd risico op angst, depressie, diabetes of een hartinfarct zal toenemen. In 2020 is de helft van de inwoners in de stad eenzaam en te zwaar meldt de krant.

Vergrijzing

De trend zou ook gelden voor de steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De toename komt volgens het onderzoek door de vergrijzing. Ook het aantal niet-westerse inwoners van Den Haag zou een rol hebben. Zo komt diabetes twee tot vier maal zo vaak voor onder Hindoestanen, Turken en Marokkanen.

De onderzoekers baseren zich op de Haagse Gezondheidsenquête 2012 en op de bevolkingsprognose voor 2020.

Bron(nen):