Psychisch zieke werknemers sneller aan de slag via e-Health

Getty Images

Werknemers met een psychische stoornis hervatten hun werk sneller dankzij een webmodule dan werknemers die standaard verzuimbegeleiding ontvangen. Verder hebben ze na negen maanden minder psychische klachten. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Daniëlle Volker.

Psychische stoornissen, zoals angst, depressie en lichamelijk onverklaarde klachten, komen veel voor onder werknemers en leiden vaak tot langdurig ziekteverzuim. Uit de vakliteratuur is bekend dat werken positieve effecten heeft voor de mentale gezondheid. Daarom is het van belang niet alleen te focussen op het verminderen van symptomen maar juist ook op terugkeer naar werk. Daniëlle Volker onderzocht het effect van een door haarzelf ontwikkelde e-Health module gericht op terugkeer naar werk voor verzuimende werknemers met psychische klachten.

Internetcursus

Haar module, genaamd ECO (eHealth module embedded in Collaborative Occupational health care), bestaat uit een internetcursus gebaseerd op principes uit psychologische behandelingen, zoals cognitieve gedragstherapie. Daarnaast krijgt de bedrijfsarts beslisondersteuning via e-mail: deze krijgt informatie uit de eHealth module over de vooruitgang van de werknemer en advies over behandeling en verwijzing. Daarnaast heeft de bedrijfsarts de mogelijkheid om een psychiater te consulteren.

Sneller herstel

Aan het onderzoek deden 220 mensen mee, waarvan er 131 de module volgden en 89 mensen deel uitmaakten van een controlegroep. De deelnemers hadden een ziekteverzuim van tussen de 4 en 26 weken en werden 1 jaar gevolgd.

Na een jaar bleek 88 procent van de werknemers in de ECO-groep het werk geheel of gedeeltelijk te hebben hervat. In de controlegroep was dat 84 procent. De duur tot eerste werkhervatting was 50 dagen in de ECO-groep tegenover 77 dagen in de controlegroep. Daarnaast had 68 procent van de ECO-groep het werk volledig hervat tegenover 61 procent in de controlegroep (verschil niet significant). De duur tot volledige werkhervatting was 131 dagen in de ECO-groep tegenover 178 dagen in de controlegroep (wel significant). Na 9 maanden waren er ook significant meer werknemers uit de ECO-groep hersteld van psychische klachten (56 procent) dan in de controlegroep (37 procent).

Kosteneffectief

Volker maakte ook een kosten/baten analyse. Werkgevers verdienen de kosten van de ECO-interventie binnen een jaar ruim terug. Ook de werknemer heeft baat bij de ECO-interventie in de vorm van verbeterde kwaliteit van leven door een eerdere terugkeer naar het werk.
 
Daniëlle Volker promoveert vrijdag 30 september 2016 aan Tilburg University.

Bron 
  • Tilburg University