dinsdag, 11 mei 2021

'Verminderde conditie bij slaapapneu'

Mensen met slaapapneu hebben een verminderde aerobe fitheid. Dat blijkt uit onderzoek aan de University of California.

Het betreft een kleinschalig onderzoek bij 15 patiënten met ernstige slaapapneu en 19 controlepersonen met milde of helemaal geen klachten. Voor de studie werd de VO2max van de deelnemers bepaald met een fietstest. Het maximale zuurstofopnamevermogen wordt vaak getest om het conditieniveau van iemand te bepalen. Hoe hoger het getal hoe beter de zuurstofvoorziening naar de spieren is, waardoor het energieverbruik lager zal zijn en iemand efficiënter beweegt.

Resultaten

Gemiddeld scoorden de onderzoeksdeelnemers met slaapapneu 14 procent lager op de test. Ook na correctie voor overgewicht - mensen met slaapapneu lijken vaker te zwaar te zijn - bleef het effect overeind. Hoewel dit onderzoek dus een verband laat zien tussen slaapapneu en de VO2max, toont dit onderzoek geen oorzakelijk verband.

"Mensen aanmoedigen om meer te bewegen is belangrijk, maar dat is niet het hele verhaal", aldus onderzoeker Jeremy Beitler. "We denken dat slaapapneu structurele veranderingen te weeg brengt in de spieren, waardoor onder andere bewegen moeilijker wordt."

De resultaten zijn gepubliceerd in het Journal of Clinical Sleep Medicine.

Bron(nen):
  • WebMD