Zo krijg jij wel een afspraak bij de huisarts

Ga op je strepen staan als je vindt dat het spoed heeft

Getty Images

Veel patiënten kunnen niet altijd snel bij hun huisarts terecht als ze dat zelf wel nodig vinden, blijkt uit een onderzoek van Plus Magazine. Tips om goed voorbereid de assistente te bellen.

Plus Magazine vroeg 1690 mensen naar hun ervaringen met de huisarts in de afgelopen 2 jaar. De meest huisartsen in ons land hebben geen inloopspreekuur. 73 procent van de patiënten kan alleen op afspraak naar de dokter, zo blijkt uit dit Plus-onderzoek. Of zo’n consult nodig is, beoordeelt de assistent(e) aan de hand van de triage, het Franse woord voor sorteren.

De assistente stelt een aantal vragen om te beoordelen wat je nodig hebt om van je gezondheidsklachten af te komen en hoeveel spoed het heeft. Zoals: waar heb je precies pijn, heb je deze klachten al eerder gehad, heb je nog andere klachten? Op basis van je antwoorden kan ze ervoor kiezen een afspraak met de huisarts in te plannen, de huisarts vragen je terug te bellen of een telefonisch advies te geven. Als je een afspraak krijgt, hangt het van de klachten af hoe snel je langs kunt komen.

Triage zorgt voor ergernis

Bij veel mensen zorgt de triage voor ergernis. Bijna driekwart van de door Plus Magazine geënquêteerde 50-plussers vindt dat de assistente de gezondheidsklachten niet altijd goed beoordeelt. Ook vindt bijna de helft (45 procent) de assistente te kritisch. Eén op de zes (17 procent) zegt: ik kan niet altijd snel bij de huisarts terecht als ik dat zelf wel nodig vind. Een kwart (26 procent) heeft naar eigen zeggen niet voldoende baat bij de uitleg van de assistente. Nog eens een kwart (27 procent) vindt triage geen goede zaak voor patiënten.

Positieve geluiden zijn er ook. 65 procent onderschrijft 'helemaal' dat de assistente de klachten aan de telefoon serieus neemt en nog eens 23 procent is het daar 'een beetje' mee eens. 12 procent vindt dat de assistente de klachten niet serieus genoeg neemt.

Huisarts en assistente moeten overleggen

Scholing in triage is voor assistenten in de huisartsenpraktijk niet verplicht. In een onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen gaf een derde van de assistenten aan nooit zo’n scholing te hebben gehad. Voor dat onderzoek werden 973 doktersassistenten getest op de kwaliteit van de triage. Zij kregen omschrijvingen van fictieve patiënten en moesten de 'klachten' beoordelen. In 64 procent van de gevallen werden die klachten correct beoordeeld. Bij 19 procent werd een mug voor een olifant aangezien en de urgentie overschat. Bij 17 procent werd de ernst van de situatie juist onderschat.  

Markus Kruyswijk, huisarts en portefeuillehouder Spoedzorg bij het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), plaatst enkele kanttekeningen bij de onderzoeksresultaten van de Radboud Universiteit. "De deelnemers werden getest met papieren casussen", zegt hij. "Maar wanneer je als assistent een patiënt aan de telefoon hebt, hoor je ook de emoties en kun je beter afgaan op je niet-pluis-gevoel. Bovendien kan het zijn dat je een patiënt naar de praktijk laat komen ondanks dat je zelf niet precies weet wat er aan de hand is. Dan kan de huisarts die patiënt toch snel helpen."

Kruyswijk benadrukt dat het cruciaal is dat huisartsen en assistenten zorgvuldig overleggen over de vragen van patiënten. "Minimaal één keer per dag hoort de huisarts samen met de assistenten de telefonische contacten te bespreken. Wat is er binnengekomen aan vragen en hoe heb je gehandeld? Als je dat regelmatig doet, en de assistent daarnaast ook nascholing volgt, is de kwaliteit van triage goed gewaarborgd."

Zo lukt het wel

Moet je de huisartsenpraktijk bellen? Zorg dan eerst voor een goede voorbereiding.

  1. Maak een checklist: Bereid je goed voor op het telefoontje naar de assistente. Zet vooraf informatie over je klacht op een rij: hoelang duurt het al, waar heb je precies last van, heb je dit eerder gehad.
  2. Zoek informatie: Kijk voordat je gaat bellen welk advies wordt gegeven bij je klacht. Op deze site staat informatie over alle mogelijke aandoeningen en ook of je naar een arts moet met je klacht. Deel dergelijke informatie met de assistente.
  3. Ga toch: Lukt het niet om een afspraak te maken? Dan zit er niet veel anders op dan toch gewoon naar de huisartsenpraktijk te gaan als je denkt dat het nodig is.
Auteur 
  • Susanne de Joode en Jeroen Wapenaar
Bron 
  • Plus Magazine