dinsdag, 11 mei 2021

Online personal coach leidt tot meer lichaamsbeweging

Mensen die een duwtje in de rug nodig hebben om meer te gaan bewegen, hebben baat bij een online programma dat motiverende gesprekken met hen voert. Na een jaar bewegen ze gemiddeld een uur per week meer, zo blijkt uit het promotieonderzoek van Stijn Friederichs.

Nog altijd bewegen mensen wereldwijd minder dan goed is voor hun gezondheid. Voor veel mensen blijkt het lastig om de motivatie ervoor te vinden en te behouden. Uit onderzoek is bekend dat Motiverende Gespreksvoering uitgevoerd door een personal coach, een effectieve methode is om mensen hierbij te helpen. Maar een dergelijke aanpak is vaak duur.

Persoonlijke motivaties

Stijn Friederichs ontwikkelde de 'Ik Beweeg interventie’. Een online programma waarbij hij technieken uit Motiverende Gespreksvoering heeft vertaald naar een interactief computerprogramma. Het programma geeft geen adviezen, maar gaat met de deelnemers op zoek naar redenen die zij persoonlijk belangrijk vinden om te bewegen. Hiervoor doorlopen de deelnemers een gesprek met de computer waarbij zij vragen beantwoorden en feedbackberichten ontvangen. Er komen dus geen adviseurs of trainers aan te pas.

Het is voor het eerst dat Motiverende Gespreksvoering is vertaald naar een dergelijk online interactief format.

Effectief

Friederichs onderzocht de effectiviteit van de Ik Beweeg interventie onder 3000 deelnemers. Het programma blijkt bewezen effectief op de lange termijn. Na een jaar bewogen de deelnemers gemiddeld ruim een uur meer per week dan mensen in de controlegroep.

Stijn Friederichs verdedigt zijn proefschrift op vrijdag 23 oktober 2015 aan de Open Universiteit.
 

Bron(nen):
  • Open Universiteit