Probiotica beschermen kinderen die antibiotica slikken tegen diarree

Antibiotica slecht voor darmflora

Getty Images

Kinderen die tegelijk met een antibioticakuur probiotica krijgen, hebben 35 procent minder vaak last van diarree. Dit blijkt uit een internationale studie van artsen van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC, het OLVG en Poolse arts-onderzoekers.

Aan de studie, gepubliceerd in JAMA Pediatrics, deden 350 kinderen mee uit Nederland en Polen, in de leeftijdscategorie 3 maanden tot 18 jaar. Alle kinderen kregen antibiotica vanwege een infectie. De helft gebruikte tegelijkertijd probiotica, de andere helft nam een placebo. De ouders of het kind (afhankelijk van de leeftijd), registreerden dagelijks de consistentie van de ontlasting. Ook verzamelden de onderzoekers poepsamples van alle kinderen, voor en na de kuur.

Rotavirus

Uit de resultaten bleek dat bij de kinderen in de probiotica-groep 35 procent minder vaak diarree voorkwam dan in de controlegroep. De onderzoekers troffen in de poep van de controlegroep vaker het rotavirus aan, waarvan bekend is dat het diarree kan veroorzaken. Het is onduidelijk of dit toeval was, of dat de probiotica een remmende werking hebben op het rotavirus. Als de onderzoekers de patiënten met rotavirus in de poep niet mee rekenden, was er geen duidelijk verschil meer in diarree tussen de 2 groepen. Onderzoeker Thomas Dierikx: "Het is dus belangrijk om verder uit te zoeken via welk mechanisme probiotica diarree kunnen voorkomen."

Antibiotica maken darmflora kapot

In Nederland krijgt elk jaar ongeveer de helft van alle jonge kinderen minstens één kuur antibiotica voorgeschreven. Bij een derde van deze kinderen veroorzaakt zo’n kuur diarree. Dierikx: "In onze darmen leven triljarden bacteriën. We noemen dat ook wel het microbioom of darmflora. Antibiotica maken de darmflora kapot. Uit andere studies weten we dat zo’n verstoord microbioom meer kans geeft op chronische aandoeningen als astma, allergie en overgewicht. Het voorkómen van zo’n verstoring kan dus echt gezondheidswinst opleveren."

Het probioticum dat de kinderen in deze studie kregen, bestond uit 8 verschillende bacteriestammen die voorkomen in een gezond microbioom. De onderzoekers gaan in een vervolgstudie de verzamelde poepsamples analyseren om het beschermende mechanisme van probiotica te achterhalen. De kinderen worden nog een jaar lang gevolgd en onderzocht op chronische aandoeningen.

Auteur 
Bron 
  • Nieuws voor diëtisten
  • Amsterdam UMC