dinsdag, 11 mei 2021

Managers hebben weinig benul van werkstress onder werknemers

Managers hebben een verkeerd beeld over werkstress bij hun werknemers. Twee op de vijf managers denkt dat hun werknemers nauwelijks stress heeft. Dat blijkt uit onderzoek dat onderzoeksbureau GfK deed in opdracht van Arbo Unie.

Uit het onderzoek blijkt dat 40 procent van het hoger management in de veronderstelling is dat hun medewerkers nauwelijks stress ervaren. 58 procent denkt dat de stress wordt veroorzaakt door teveel taken. Professor Willem van Rhenen, tevens lid van de Raad van Bestuur bij Arbo Unie, geeft aan dat dit juist de grootste misvatting is. Werkstress is een gevolg van te weinig steun, te weinig verantwoordelijkheid, te weinig positieve energie.

Arbo Unie pleit dan ook voor herkenning van de juiste oorzaken van werkstress om adequate hulp te kunnen bieden en aan preventie te werken. Het onderzoek is uitgevoerd onder 475 managers en directeuren die werkzaam zijn in alle sectoren.

Gemiddeld vindt 75 procent van de ondervraagde managers en directeuren zichzelf zeer stressbestendig. Tegelijkertijd geeft 35 procent aan zelf doorgaans veel stress te ervaren en te verwachten dat dit nog zal toenemen. Jan van den Hoogen, Arbeids- en Organisatieadviseur bij Arbo Unie, denkt dat dit ook met imago te maken heeft. "Managers en directeuren hebben een hogere mate van vrijheid en regie, en het is in deze doelgroep ook 'not done' om te klagen over je werkdruk. Dat is niet goed voor de carrière. Daardoor herkennen zij ook minder snel dat er wel serieuze klachten bij hun medewerkers zijn."

Belangrijkste oorzaak van stress

Van den Hoogen denkt dat de oorzaken van werkstress goed moeten worden beoordeeld om de juiste hulp te kunnen bieden en werkstress te voorkomen. "Is er werkelijk sprake van teveel taken of krijgen mensen te weinig steun van een leidinggevende? Immers, uit het onderzoek blijkt dat het gebrek aan steun ook bij managers de belangrijkste oorzaak van stress is."

Het advies aan managers is om bij signalen van werkstress bij de eigen werknemers vooral niet zichzelf als vertrekpunt te hanteren als het om werkmoraal gaat. Verplaats je in de positie van de medewerker en kijk naar de werkelijke klachten, in plaats van een signaal weg te zetten als onnodig geklaag. Ook een gezonde reflectie op het eigen functioneren kan hieraan bijdragen. Vaak worden externe oorzaken buiten het team gezocht voor het ontstaan van werkstress. In de praktijk blijkt vaak vooral de stijl van leidinggeven mede oorzaak van de werkstress bij medewerkers.