'Stress maakt ook kinderen minder flexibel'

Getty Images

Als je gestrest bent, val je snel terug op gewoonten. Je bent minder snel geneigd om nieuwe dingen te proberen. Duitse onderzoekers laten nu zien dat dit niet alleen voor volwassenen geldt, maar ook voor kinderen.

Sabine Seehagen van de Ruhr Universiteit Bochum en Norbert Zmyj van de Technische Universiteit Dortmund bestudeerden samen met collega's 26 kinderen van 15 maanden. De kinderen ondergingen een leertaak. Ongeveer de helft van hen was voor die taak blootgesteld aan een stressvolle situatie. De stress waaraan de kinderen werden blootgesteld was sterk vergelijkbaar met situaties die kunnen gebeuren in het dagelijks leven. Een vreemde ging naast hen zitten, een speelrobot maakte luide muziek en bewoog en hun ouders verlieten de kamer voor maximaal 4 minuten. De kinderen in de controlegroep spendeerden de tijd voor het onderzoek aan spelen met hun ouders.

Onderzoek

De taak bestond uit een box met twee lampen: een rode en een blauwe. Het licht verscheen als de kinderen de lamp indrukten. In eerste instantie mochten de kinderen zo vaak als ze wilden op de knop van één lamp drukken, terwijl de knop van de ander geblokkeerd was.

In de vervolgtest mochten de kinderen de knoppen van beide lampen gebruiken, maar geen van de lampen lichtte op. Hoewel de lamp niet meer werkte bleven kinderen in de stressgroep op dezelfde knop drukken als in de eerste test. De kinderen in de controlegroep vertoonden meer flexibel gedrag en maakten gebruik van beide knoppen.

Stress

De studie laat voor het eerst zien dat stress ook bij kinderen effect heeft op hun cognitieve flexibiliteit. "Als kinderen regelmatig blootstaan aan stress en daardoor minder alternatieve gedragingen proberen, heeft dit mogelijk een negatief effect op het verkrijgen van kennis", vertelt Seehagen. "Vervolgstudies moeten hier meer aandacht aan besteden."

Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift PNAS.

Auteur 
  • Annemieke Hoogland
Bron 
  • Science Daily