'Werkgever leert niet van burn-out'

Getty Images

Wanneer een werknemer van de trap valt, wordt de trap veiliger gemaakt. Maar wanneer een werknemer terugkeert na een burn-out, wordt vaak niets gedaan om een nieuwe burn-out te voorkomen. En dat is vreemd. Want een burn-out is ook een bedrijfsongeval, vindt 65 procent van de werknemers die zelf een burn-out heeft gehad. Dit blijkt uit onderzoek Kantar Public (voorheen TNS NIPO).

Kantar Public vroeg 533 mensen naar hun ervaringen. De respondenten waren werknemers die de afgelopen vijf jaar een burn-out hebben gehad en vervolgens zijn gereïntegreerd bij hun werkgever.

Weinig vertrouwen

Slechts 33 procent geeft aan dat hun werkgever heeft geleerd van de situatie. 54 procent is hier niet van overtuigd. Volgens Arnold Bakker, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit, is dat gebrek aan vertrouwen niet zo gek: "In veel gevallen verandert er namelijk ook maar weinig als mensen eenmaal weer gereïntegreerd zijn. Het ontbreekt sommige leidinggevenden nog te veel aan zelfreflectie wanneer iemand uitvalt. Moeten wij onze manier van werken aanpassen? Die vraag stellen werkgevers maar zelden. De burn-out wordt vaak onterecht gezien als incident."

Bal ligt vaak alleen bij werknemer

Te vaak wordt er alleen naar de werknemer zelf gekeken wanneer hij of zij een burn-out heeft gehad, stelt Bakker: "De werknemer krijgt een coach en gaat bijvoorbeeld op cursus mindfulness. Allemaal gericht op het beter omgaan met stress. Terwijl er meestal ook echt iets aan de werkzaamheden en omstandigheden binnen de organisatie zelf moet veranderen om een nieuwe burn-out te voorkomen."

Bang voor terugval

Opvallend is dat één op de drie werknemers die reïntegreert bij zijn werkgever het niet of nauwelijks heeft gehad over een eventuele terugval. Terwijl dit risico wel op de loer ligt als er niks verandert.

Andere belangrijke onderzoeksresultaten:

  • 65 procent zag er tegenop weer aan het werk te gaan.
  • 61 procent is bang tegen dezelfde dingen aan te lopen.
  • 53 procent had het idee dat de leidinggevende de terugkeer na een burn-out niet goed had voorbereid.
  • 55 procent is bang voor een terugval na een burn-out.
  • Bij 29 procent was de leidinggevende niet aanwezig bij de terugkeer.
  • 56 procent geeft aan dat de leidinggevende zaken niet heeft aangepast om een nieuwe burn-out te voorkomen.
  • 56 procent is na de burn-out geen andere werkzaamheden gaan doen (en is dit ook niet van plan).
Bron 
  • Zilveren Kruis