donderdag, 17 juni 2021

Werkstress en slaapproblemen beïnvloeden elkaar

Stress zorgt voor een slechte nachtrust. En slaapproblemen zorgen op hun beurt voor extra stress. Piekeren speelt een belangrijke rol in deze wederkerige relatie. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van arbeidspsycholoog Michelle Van Laethem.

Michelle van Laethem volgde 44 promovendi die toeleefden naar de verdediging van hun proefschrift. De gemeten stressniveaus van de promovendi namen toe in aanloop naar de verdediging. Direct na deze spannende gebeurtenis nam hun stress scherp af. Slaapkwaliteit verslechterde niet in aanloop naar de verdediging, maar verbeterde wel onmiddellijk na de verdediging.

Lang van tevoren al stress

Van Laethem: "Wat opviel was dat stress tijdens het eerste meetmoment, vier weken voor de verdediging, wel al verhoogd was vergeleken met vier weken na de verdediging. Dat betekent dus dat de promovendi behoorlijk lang voor de stressvolle gebeurtenis al een verhoogd stressniveau ervoeren. Dat vind ik op dit moment heel herkenbaar!"

Met haar onderzoek laat Michelle Van Laethem zien dat werkstress niet alleen een ongunstig effect heeft op de slaapkwaliteit, maar ook dat een slechte nachtrust voorspellend is voor verhoogde werkstress. Werkgerelateerd piekeren blijkt een belangrijk onderliggende mechanisme in die wederkerige relatie tussen stress en slaap.

Vicieuze cirkel

"Het lijkt erop dat het proces een vicieuze cirkel is. Stress zorgt voor slechte slaap, en dat zorgt op zijn beurt weer voor extra stress." Van Laethem vond deze resultaten in twee soorten onderzoeken: langetermijnstudies waarbij in totaal ruim drieduizend deelnemers - uit zowel Nederland als Zweden - meerdere malen bevraagd werden met tussenpozen van één á twee jaar, en haar kortetermijn-dagboekstudie waarin Nederlandse promovendi meerdere keren per maand/week bevraagd werden.

Michelle van Laethem promoveert op 13 januari aan de Radboud Universiteit.

Trefwoorden: