zaterdag, 4 april 2020

Stress maakt overgevoelig voor geluid

BAARN - Vrouwen met uitputtingsverschijnselen als gevolg van stress, zijn overgevoelig voor geluid. Soms kan geluid op het niveau van een normaal gesprek zelfs pijnlijk zijn.

Dit blijkt uit een onderzoek aan het Zweedse Karolinska Instituut en de Universiteit van Stockholm. De wetenschappers bestudeerden 348 mensen - waarvan 208 vrouwen - tussen de 23 en 71 jaar. Het niveau van emotionele uitputting verschilden van hoog tot laag. De studie bestond uit een drietal experimenten met lichamelijke stress (hand in ijs), mentale stress (een stresstest) en sociale stress (geobserveerd worden).

Resultaten
Uit het onderzoek bleek dat de uitgeputte vrouwen veel gevoeliger waren voor geluid tijdens de experimenten, dan de emotioneel fitte vrouwen. Sommige vrouwen vonden geluiden van 60 decibel (het niveau van een normaal gesprek) al pijnlijk hard. De niet uitgeputte proefpersonen waren na de vijf minuten durende experimenten juist minder gevoelig voor geluid. Dit is een normale stressreactie.

Bij mannen vonden de onderzoekers hetzelfde patroon als bij vrouwen, maar dat resultaat was niet wetenschappelijk significant. Opvallend was ook dat voor de experimenten de gevoeligheid voor geluid bij alle groepen gelijk was.

Problemen
"Overgevoeligheid voor geluid als gevolg van stress kan erg vervelend zijn", vertelt onderzoeker Dan Hasson. "Als je bedenkt hoeveel geluiden de werkomgeving vaak heeft, kan het heel belastend worden." Eerder onderzoek liet al zijn dat twee derde van de werkende Zweden te maken heeft met hoorproblemen. Stress lijkt hier een belangrijke rol in te spelen.

De resultaten zijn gepubliceerd in het online tijdschrift PLOS ONE.

Bron(nen):