woensdag, 19 januari 2022

Nederlandse jongeren roken, drinken en blowen minder

Roken, drinken, cannabisgebruik en seks: Nederlandse, en Europese, jongeren doen er steeds minder aan. Dat blijkt uit het internationale WHO/HBSC-rapport.

Aan dit internationale onderzoek deden ongeveer 200.000 kinderen in de leeftijd van 11, 13 en 15 jaar uit 42 verschillende landen mee. Zij beantwoordden vragen over hun gezondheid en welzijn. Deze gegevens worden elke vier jaar verzameld.

Daling middelengebruik zet door

Gonneke Stevens, jeugdonderzoeker bij de Universiteit Utrecht en vanuit Nederland betrokken bij de studie: "Een van de vele vragen die we jongeren voorlegden was: heb je ooit seks gehad? 16 procent van de 15-jarige Nederlanders antwoordde ‘ja’. In slechts vier Europese landen ligt dat percentage lager."

Uit het rapport is ook op te maken dat roken, drinken en blowen onder zowel Nederlandse als andere Europese jongeren in 2013 aanzienlijk minder voorkomt dan in 2009. Stevens: "De cijfers zijn duidelijk: de daling op het gebied van middelengebruik die we al in 2009 zagen onder Nederlandse jongeren zet verder door, al is deze daling het sterkst bij de 11- en 13-jarigen."

Sociale ongelijkheid

Het rapport maakt ook inzichtelijk dat er in Europa sprake is van sociale ongelijkheid in gezondheid en geluk. Dat geldt net zo goed voor Nederland. Jongeren uit minder welvarende gezinnen hebben te maken met minder sociale steun van ouders, ze zijn minder tevreden over hun leven, worden vaker gepest en hebben vaker overgewicht.

Zelfbeeld

Een opvallend punt uit het rapport is het verschil tussen de feitelijke body mass index (BMI) en het zelfbeeld van de Nederlandse jongeren. Stevens: "Gebaseerd op zelfgerapporteerde lengte en gewicht van de jongeren bepalen wij hun BMI. Dan blijkt dat overgewicht bij de Nederlandse jeugd minder voorkomt dan bij de gemiddelde Europese jongere. Maar we hebben hun ook gevraagd: vind je jezelf te dik? Dan blijken Nederlandse jongeren juist vaker ‘ja’ te antwoorden dan hun Europese leeftijdgenoten. Er is dus een discrepantie tussen de realiteit en het ervaren zelfbeeld als het op gewicht aankomt."

Het WHO/HBSC-rapport is in Brussel gepresenteerd.

Trefwoorden: