vrijdag, 14 mei 2021

Kinderen moeten meer bewegen tijdens school

Kinderen moeten iedere schooldag minstens twee keer een half uur fietsen, wandelen of op een andere manier in beweging komen. Dat vindt de Nederlandse Sportraad.

De Onderwijsraad, Nederlandse Sportraad en Raad voor Volksgezondheid en Samenleving vindt dat minister van Onderwijs Arie Slob scholen moet verplichten om kinderen meer te laten bewegen. Dit geldt niet alleen voor het primair onderwijs, ook voor het voortgezet- en middelbaaronderwijs. Ze moeten naast twee keer een halfuur fietsen, wandelen of andere vorm van beweging, ook vaker van hun stoel afkomen en drie keer per week oefeningen doen om hun botten en spieren te versterken. 

Sportclubs

Mogelijke redenen waarom kinderen te weinig bewegen op school is door het tekort aan gymleerkrachten, gymzalen, overvolle lesroosters en/of te weinig geld. Het zou helpen als scholen en gemeenten beter samenwerken, vinden de drie gezaghebbende raden. Zij vinden dat scholen meer moeten optrekken met sportclubs, de kinder- en buitenschoolse opvang, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Samen kan je immers meer bereiken dan alleen.

De voordelen van meer beweging:

•    Kinderen worden handiger.
•    Kinderen worden leniger.
•    Kinderen leren beter om te gaan met elkaar.
•    Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen, zelfinzicht en zelfbeheersing.

Trefwoorden: