maandag, 19 april 2021

Waterbehoefte kinderen

Water is essentieel voor alle leven. Voeding bestaat ook voor een groot deel uit water. Daarnaast drinken we nog water, melk, thee of koffie. Behalve de inname van water is er ook verlies, door de huid (transpireren) 500 ml, urine 400ml, en uitademingslucht 400 ml. Deze waarden gelden overigens voor een volwassene.

De behoefte voor kinderen is in de onderstaande tabel weergegeven. Zuigelingen nemen in hun eerste half jaar alleen maar vloeistof in de vorm van melk. Het is te zien dat de behoefte aan melk per kilogram lichaamsgewicht in de loop van het eerste jaar daalt. Hoewel het kind zwaarder wordt verandert er daardoor niet veel aan de totale hoeveelheid vocht. het blijft op ongeveer een liter staan.

Voor oudere kinderen (> 1 jaar) past men een formule toe. Het lijkt msschien ingewikkeld, maar dat valt mee.

Als een kind 15 kilo weegt is de vocht behoefte per dag 1000 ml + 5 (gewicht boven 10 kg) X 50 ml. Dit komt neer op 1250 ml.

Bij een gewicht van 25 kg is het 1000 + 10 (gewicht boven 10 kg) X 50ml + 5 (gewicht boven 20 kg) X 20 ml. Samen is dat 1000 + 500 + 100 = 1600 ml.

Deze situatie houdt natuurlijk een keer op. Vanaf een lichaamsgewicht van 40 kg gaan we ervan uit dat een kind de volwassen hoeveelheden nodig heeft.

 Vochtbehoefte voor kinderen op verschillende leeftijden.

  leeftijd gewicht Vochtbehoefte (in ml/dag) 
Zuigelingen

0-3 maanden

4-6 maanden

7-9 maanden

10-12 maanden       

 

150 ml X gewicht (kg)

130 ml X gewicht (kg)

120 ml X gewicht (kg)

110 ml X gewicht (kg)

Kinderen > 1 jaar

< 10 kg

   11-20 kg       

> 20 kg

100 ml X gewicht (kg)

1000ml + (50 ml X gewicht (kg) boven 10 kg

1500ml + (20 ml X gewicht (kg) boven 20 kg

Hohenbrink & Nicol 1993; Hospitals for sick children 1991