zondag, 19 september 2021

Dit jaar 10 ogen blind door vuurwerk

Tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn acht mensen blind aan één oog geworden. Eén persoon is volledig blind geworden. Van de in totaal tien blinde ogen zijn er inmiddels zes compleet verwijderd. Dat meldt het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), beroepsvereniging van de Nederlandse oogartsen.

Ondanks de halvering van de gedoogtijd voor het mogen afsteken van vuurwerk is er slechts sprake van een daling van 17 procent van het totale aantal slachtoffers. 50 procent van alle slachtoffers is 21 jaar of jonger en 54 procent van de slachtoffers is geraakt door vuurwerk dat door iemand anders is afgestoken.

Vuurwerkverbod

Gezien de aantallen slachtoffers en het totale aantal blinde ogen, pleit het NOG voor een verbod op consumentenvuurwerk.

"Eén jongen is dit jaar tijdens de gedooguren geheel blind geworden door zelf afgestoken vuurwerk. Eén oog is al verwijderd en het andere oog heeft al het zicht verloren en is volledig verwoest. Je kunt je voorstellen wat voor impact dit heeft op het uitoefenen van een beroep en op zijn gezin. Dergelijke patiënten zien wij oogartsen vaak nog jarenlang en ondergaan nog allerlei hersteloperaties. Sommige mensen met vuurwerkletsel zien we soms wel meer dan 150 keer. Het gedogen van het afsteken van vuurwerk door leken impliceert dat we als samenleving accepteren dat er een onacceptabel aantal ernstige letsels ontstaan. Dan moeten we de slachtoffers als samenleving zeker schadeloos gaan stellen.', aldus Tjeerd de Faber, oogarts en vuurwerkwoordvoerder van het NOG.
 

Trefwoorden: