Toename sterfte door huidkanker

Getty Images

De sterfte door melanoom, de meest voorkomende vorm van huidkanker, is fors toegenomen in ons land. Vooral onder 60-plussers steeg het aantal dat hieraan overleed. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 2012 overleden 477 mannen en 316 vrouwen door melanoom van de huid. Dit komt bij mannen neer op 2,0 procent van de totale sterfte bij kanker en bij vrouwen 1,6 procent. Melanoom van de huid is daarmee een relatief zeldzame doodsoorzaak, maar neemt wel sterk toe: van 470 overlijdens in 2000 naar 793 in 2012.

Leeftijd
Met het stijgen van de leeftijd neemt de kans om door melanoom te overlijden toe. Als rekening gehouden wordt met de vergrijzing van de Nederlandse bevolking, dan bedraagt de toename sinds 2000 bij zowel mannen als vrouwen 38 procent. Sinds de jaren negentig is de sterfte door melanoom bij mannen hoger dan bij vrouwen.

De sterfte door huidkanker nam vooral toe onder 60-plussers. Hierdoor is ook de gemiddelde leeftijd bij overlijden toegenomen. Bij mannen van 59,4 jaar in 2000 naar 65,2 jaar in 2012 en bij vrouwen van 65,2 jaar naar 67,2 jaar.

Europa
In 2010 overleden in de Europese Unie jaarlijks gemiddeld 2,2 per 100 duizend inwoners door melanoom van de huid. In Nederland is dit aantal aanzienlijk ongunstiger. Van de 28 EU-landen neemt Nederland na Slovenië de tweede plaats in. Noorwegen (geen lid EU) heeft met 5,4 per honderdduizend inwoners het hoogste sterftecijfer in Europa.

Opvallend is dat de sterfte door melanoom van de huid in Zuid-Europa laag is en in de meeste noordelijke landen (Zweden, Estland en Denemarken) juist hoger. Dit komt waarschijnlijk doordat mensen met een lichtere huidskleur sneller melanoom krijgen dan mensen met een donkere huidskleur.

Auteur 
  • Annemieke Hoogland
Bron 
  • CBS