vrijdag, 14 mei 2021

Druk leven gaat ten koste van borstvoeding

ROTTERDAM - Moeders stoppen vroegtijdig met het geven van borstvoeding omdat ze het 'te druk hebben'. Ze kunnen of willen borstvoeding vaak niet gedurende een langere periode combineren met hun baan en sociale leven.

Dat blijkt uit onderzoek dat het Erasmus MC heeft gedaan in opdracht van minister Klink van Volksgezondheid. Hij wilde weten waarom de overgrote meerderheid van de moeders binnen zes maanden na de bevalling stopt met borstvoeding, de periode die experts aanraden omdat het de gezondheid van het kind ten goede komt.

Meteen na de geboorte van het kind legt ruim 80 procent van de moeders de baby aan de borst. Na een half jaar is dat nog hooguit een kwart. Kinderen die borstvoeding krijgen, hebben over het algemeen minder last van bijvoorbeeld infecties. Later in hun leven kampen ze minder vaak met overgewicht en hoge bloeddruk.

Andere rollen
De meeste vrouwen hebben meerdere en dus niet één enkele reden om te stoppen. Belangrijk obstakel blijkt de maatschappelijke druk om al snel na de bevalling andere rollen te vervullen dan die van moeder alleen. Na drie maanden is bijvoorbeeld voor velen het zwangerschapsverlof voorbij en zijn ze ook weer werknemer.

Vooral de combinatie met een betaalde baan ervaren moeders als lastig. Ze hebben op het werk bijvoorbeeld geen goede afgesloten ruimte om te kolven. Kolven lukt vaak ook niet door de hoge werkdruk of lastige vergadertijden.

Moeders noemen ook als reden om te stoppen dat ze onzeker zijn of het kind wel genoeg voeding binnen krijgt. Ze voelen zich prettig bij kunstvoeding omdat ze de hoeveelheid op het flesje kunnen aflezen, maar ook omdat een kind een fles vaak sneller leegdrinkt en sneller groeit. Dat laatste kan echter een negatief effect hebben op de latere gezondheid van het kind.

Verlengen zwangerschapsverlof
De onderzoekers pleiten voor een betere ondersteuning van jonge gezinnen en een betere voorlichting voor aanstaande ouders. 'Als moeders beter voorbereid zijn, kunnen ze moeilijke momenten en lastige situaties beter opvangen', zegt Hein Raat van het Erasmus MC en coördinator van het onderzoek. Daarnaast zou verder onderzoek kunnen uitwijzen of het verlengen van het zwangerschapsverlof effect heeft.

Bron(nen):