Kolven op je werk

Waar heb je recht op?

Getty Images

Borstvoeding is het gezondst voor jou en je kind, vooral als je het minstens zes maanden kunt geven. Maar na een tijdje is je bevallingsverlof voorbij en moet je weer aan het werk. Hoe kun je dan toch borstvoeding blijven geven?

Er zijn verschillende mogelijkheden om je baby te kunnen blijven voeden tijdens je werk. Je kunt opvang regelen dicht bij je werkplek, zodat je jouw kleintje zelf kunt gaan voeden. Ook kun je iemand vragen je kind bij jou op je werk te brengen, waardoor je je baby daar kunt laten drinken. Een andere manier is om borstvoeding en flesvoeding te combineren of aansluitend op je zwangerschapsverlof ouderschapsverlof of vrije dagen op te nemen.

Wettelijke mogelijkheden

De wet biedt ook allerlei mogelijkheden om borstvoeding en werk te combineren. Veel kersverse moeders weten dit echter niet. Uit onderzoek blijkt dat ook veel werkgevers dit niet weten.

Om die moeders en werkgevers te helpen, is er een wet over borstvoeding en werk opgesteld. Samengevat moet je werkgever je toestaan om onder werktijd te kolven in een speciale ruimte. Daarnaast is je werkgever verplicht je te informeren over de risico's als je bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen werkt.

Afkolven

De moedermelk die je op je werk afkolft, kun je enkele dagen in de koelkast bewaren en kun je zelfs invriezen. Deze afgekolfde melk kan door je vriend of man, de oppas of de leidsters van een kinderdagverblijf in een flesje aan je baby worden gegeven. Zorg dus dat je voor je eerste werkdag al wat hebt afgekolfd. Op de tweede werkdag kan je kind de melk drinken die jij de eerste dag hebt afgekolfd enzovoort.

Problematisch

Ondanks de goede wetgeving blijken er in de praktijk nog wel problemen te zijn. Uit onderzoek van FNV Bongenoten blijkt dat 75 procent van de moeders problemen ervaart met kolven op de werkplek. De werkgever zorgt niet voor tijd en ruimte of zijn/haar houding is onverschillig.

Ook uit onderzoeken van het Voedingscentrum blijkt dat er veel problemen zijn aan werkgeverskant. Werkgevers kennen de wet vaak niet en als ze die al kennen, vertalen ze die wet niet of nauwelijks naar de praktijk.

Tips

Hoewel het initiatief bij je werkgever zou moeten liggen (jij als moeder hebt het al druk genoeg met je werk, je kind en het wennen aan alles), kun je je werkgever een handje helpen. Bijvoorbeeld door ruime tijd van tevoren te vertellen dat je borstvoeding wilt blijven geven. Je baas heeft dan alle tijd om zich voor te bereiden en zich in de wet te verdiepen. Ook voor je collega's is het van belang dat ze vroegtijdig weten van je besluit. Andere tips:

  • Begin op tijd met kolven, zodat jij en je baby kunnen wennen.
  • Zorg voor een netwerk van voedende moeders op het werk (indien mogelijk). Je kunt elkaar ondersteunen, ervaringen uitwisselen en helpen bij problemen.
  • Leg zoogkompressen en een extra shirt of trui op je werkplek voor het geval je borsten gaan lekken en je kleding nat wordt.

Wettelijk recht op tijd en ruimte om te kolvenArbeidstijdenwet, artikel 4:8:

1. Een vrouwelijke werknemer, die een borstkind voedt, heeft, indien zij de werkgever hiervan in kennis heeft gesteld, gedurende de eerste 9 levensmaanden van dat kind het recht de arbeid te onderbreken ten einde in de nodige rust en afzondering haar kind te zogen dan wel de borstvoeding te kolven.
2. De onderbrekingen vinden plaats zo vaak en zo lang als nodig is, doch bedragen gezamenlijk ten hoogste een vierde van de arbeidstijd per dienst. De vaststelling van het tijdstip en de duur van de onderbrekingen vindt plaats na overleg met de werkgever.
3. De duur van de onderbrekingen gelden als arbeidstijd, waarover de vrouwelijke werknemer haar aanspraak op het vastgesteld loon behoudt.

Arbobesluit, artikel 3.48:

Voor zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie is een geschikte, af te sluiten besloten ruimte beschikbaar. In een zodanige ruimte is een deugdelijk, al of niet opvouwbaar bed of een deugdelijke rustbank beschikbaar.

Auteur