vrijdag, 12 augustus 2022

Krijgt mijn baby ook een open rug?

Mijn vriend en ik zijn bezig met de gezinsplanning. Maar mijn vriend is geboren met de lichtste vorm van Spina Bifida (open rug). Hij is verschillende keren geopereerd, waarbij de artsen zijn stuitje hebben verwijderd. Hij heeft geluk gehad, want hij kan weer lopen, terwijl de kans erg klein zou zijn. Ik zou erg graag van meerdere artsen willen weten wat de gevolgen zouden zijn voor ons kindje, als wij besluiten een kind op de wereld te zetten. Wat kunnen we doen om de kans op Spina Bifida bij ons kindje te voorkomen/verkleinen?
Lindsay

Herman van Tinteren, kinderarts

Allereerst is het belangrijk om precies te weten wat er met hem aan de hand was. Daarover kan de chirurg of de huisarts vast wel uitsluitsel geven. Als het om een hele lichte vorm van Spina Bifida gaat, dan kun je over het risico hierop bij je kindje advies inwinnen bij de Klinische Genetische Centra. Zij zijn aan alle academische ziekenhuizen gekoppeld en ook daarbuiten gevestigd. Je huisarts kan je aan die adressen helpen.

Een Spina Bifida komt in verschillende verschijningsvormen voor. Er bestaat inderdaad een hoger risico wanneer dat bij eerstegraads familie voorkomt. In zo'n centrum kan men aangeven hoe groot in dit speciale geval het risico is uitgaande van de gegevens die jij hen aanreikt.

Het risico wordt minder bij het vooraf gebruiken van foliumzuur. Bij risicogroepen wordt wel een hogere dosering geadviseerd.

Herman van Tinteren werkte dertig jaar als algemeen kinderarts in ziekenhuis Tergooi. Daarnaast schreef hij meerdere boeken over kindergeneeskunde. Inmiddels beantwoordt hij geen expertvragen meer voor Gezondheidsnet. Je kunt je vraag wel stellen aan kinderarts Carole Lasham.

Heb je ook een vraag? Stel deze dan aan een van onze experts. Ga met spoedeisende vragen altijd naar je huisarts, daarvoor zijn de experts niet de aangewezen persoon. Ze stellen ook geen diagnoses. De overige voorwaarden vind je hier.