Muziek vermindert stress tijdens zwangerschap

Getty Images

Zwangere vrouwen die luisteren naar klassieke muziek, slaapliedjes of natuurgeluiden zijn minder gestrest dan vrouwen die dat niet doen. Dit blijkt uit Taiwanees onderzoek.

De onderzoekers verdeelden de zwangere deelneemster in twee groepen. De eerste groep van 116 vrouwen kreeg vier cd's mee naar huis. De andere groep van 120 vrouwen fungeerden als controlegroep. De vrouwen waren allemaal tussen de 18 en 34 weken zwanger.

Op de eerste cd stonden slaapliedjes, op de tweede klassieke muziek, op de derde natuurgeluiden en op de vierde kinderliedjes. Twee weken lang luisterden de vrouwen dagelijks minimaal een half uur naar één cd. Ook moesten ze bijhouden wat ze deden terwijl ze luisterden en welke cd ze hadden gekozen. 

Aan het eind van het onderzoek toonden de resultaten aan dat de 'muziekgroep' zich minder gestrest, depressief of bezorgd voelde dan de andere groep.

Stress-schaal
Voor aanvang van de studie scoorden de vrouwen 17,44 op een stress-schaal die van 0 tot 30 gaat. Na het onderzoek was dat gezakt tot 15,29. Bij de controlegroep was dat slechts 0,92. Ook het depressieniveau werd gemeten. In de eerste groep was dat na het onderzoek gedaald met 10,27. Bij de controlegroep bleef het niveau hetzelfde.

Auteur 
Bron 
  • Telegraph.co.uk