donderdag, 23 september 2021

Fewfoods-dieet helpt tegen ADHD

ADHD-symptomen bij jonge kinderen worden sterk verminderd door het volgen van het fewfoods-dieet, een kortdurend dieet dat slechts bestaat uit een beperkt aantal 'veilige' voedingsmiddelen. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research en het ADHD Research Centre te Eindhoven, gepubliceerd in PLOS ONE.

Ook bleek dat de effecten van visolie en kleurstof op ADHD klein zijn. Verder onderzoek naar het mechanisme achter het fewfoods-dieet kan deze therapie, die nu alleen geschikt is voor jonge kinderen met zeer gemotiveerde ouders, breed toepasbaar maken.

In de recente studie werden de effecten van drie dieetinterventies op ADHD onderzocht: visolie, kleurstoffen en het fewfoods-dieet. De conclusies zijn uitsluitend gebaseerd op meta-analyses van dubbelblind uitgevoerde studies, waarbij zowel de onderzoekers als de ouders en kinderen niet wisten of ze de echte of de placebo-therapie kregen. Bovendien moesten alle kinderen voldoen aan de criteria voor ADHD.

De effecten van visolie en een kleurstofvrij dieet blijken te klein te zijn om deze therapieën standaard toe te passen in de praktijk. De effecten van het fewfoods-dieet op ADHD zijn echter groot.

Fewfoods-methode

De fewfoods-methode bestaat uit drie stappen: eerst wordt met een kortdurend fewfoods-dieet onderzocht of een kind met gedragsverbeteringen reageert op het dieet. Zo ja, dan wordt door middel van provocatie en eliminatie onderzocht op welke voedingsproducten het kind reageert. Dit proces kan 1.5 jaar duren. Ten slotte bestaat de therapie uit het vermijden van bepaalde voedingsmiddelen die ADHD triggeren. Dit kunnen bij elk kind andere producten zijn.

Ondanks de grote effecten van het fewfoods-dieet adviseren de auteurs van het PLOS ONE artikel om het dieet níét op grote schaal toe te passen bij kinderen met ADHD. De fewfoods-methode is namelijk niet eenvoudig, duurt lang en vraagt veel motivatie van ouders en kinderen.

Verder onderzoek naar de werking van het fewfoods-dieet is daarom dringend gewenst: wat is de rol van de darm en van darmbacteriën, wat gebeurt er in de hersenen, en zijn er wellicht biomarkers te vinden in bloed of urine?

Verder onderzoek

Onderzoek naar het mechanisme van voeding bij kinderen met ADHD kan ertoe leiden dat de fewfoods-methode veel eenvoudiger wordt en daardoor toegepast kan worden bij alle kinderen met ADHD. Kinderen waarbij ADHD getriggerd wordt door voeding zouden dan, in plaats van medicatie, een op maat gemaakt voedingspatroon kunnen aanhouden of medicijnen kunnen krijgen die zich richten op de microbiota in de darm. Mogelijk kan in de toekomst door middel van laboratoriumonderzoek vastgesteld worden of er sprake is van een eventuele overgevoeligheid voor voedingsproducten, waardoor het volgen van het fewfoods-dieet overbodig zou kunnen worden.

Trefwoorden: