donderdag, 16 september 2021

Gezin heeft invloed op ADHD

NIJMEGEN - ADHD is niet alleen erfelijk, er zijn ook biologische en gezinsfactoren die invloed heben op de ontwikkeling van deze aandachtstekortstoornis. Dit blijkt uit promotieonderzoek van orthopedagoog Cathelijne Buschgens van het UMC St Radboud.

Voor het onderzoek analyseerde Buschgens onder andere enquêtegegevens die verzameld zijn in een Nederlandse studie onder enkele duizenden kinderen en hun ouders en leerkrachten.

Hoog geboortegewicht
Hieruit bleek dat een hoog geboortegewicht van het kind (negen pond of hoger), een moeder die rookt tijdens de zwangerschap en complicaties tijdens zwangerschap en bevalling samenhangen met ADHD-gedrag van het kind. Het verband is het sterkst als ADHD vaker voorkomt in de familie. Maar ook zonder erfelijke belasting blijft de samenhang met deze factoren bestaan.

Buschgens noemt het opvallend, dat een hoog geboortegewicht een risicofactor voor ADHD is. "Van een laag geboortegewicht is bekend dat het schadelijk kan zijn voor de gezondheid van een kind. Maar van een hoog geboortegewicht zijn veel minder langetermijnrisico's bekend." De gezondheidszorg zou extra alert moeten zijn, als rondom een geboorte een combinatie van deze risicofactoren aanwezig is.

Gezinsfactoren
Ook de relatie tussen ADHD en diverse gezinsfactoren werd bekeken. Een weinig warme, overbeschermende en afwijzende opvoeding hangt samen met meer ADHD-kenmerken bij het kind.

Daarnaast heeft ADHD bij de ouder(s) ook effect op de ouder-kind relatie, en wordt de verhouding tussen broertjes en zusjes onderling beïnvloed door ADHD-gedrag van één van de kinderen.

Een belangrijke aanbeveling van het proefschrift is om bij de behandeling van ADHD van een kind, of van een ouder, alle gezinsleden te betrekken.

Trefwoorden:
Bron(nen):