zaterdag, 15 mei 2021

Mensen met ADHD minder productief

Mensen met ADHD zijn minder productief. Ze werken 22 dagen minder per jaar dan mensen zonder ADHD. Dit blijkt uit een studie die in 10 verschillende landen werd uitgevoerd in het kader van de WHO World Mental Health Survey Initiative.

In Nederland voerden onderzoekers van het Trimbos-instituut en van de Rijksuniversiteit Groningen het onderzoek uit. Aan het onderzoek deden ruim 7000 werkenden in de leeftijd van 18 tot 44 jaar mee.

Gemiddeld heeft 3,5 procent van de werkenden als volwassene ADHD. Dat is hetzelfde percentage als onder niet-werkenden. Werklozen laten een hogere mate van ADHD zien.

Twee keer zo vaak
Huisvrouwen en -mannen en studenten lijden minder aan ADHD. Bij werkende mannen komt ADHD bijna twee keer zo vaak voor als bij werkende vrouwen.

Mensen met ADHD zijn niet alleen minder productief door verzuim, maar vooral ook door het leveren van minder kwantiteit en in iets mindere mate in minder kwaliteit.

Hulp
Slechts een zeer klein gedeelte van de werkers met ADHD ontving hiervoor hulp. Als hulp al verkregen werd, was dit vaak voor andere bijkomende psychische problemen.

Trefwoorden:
Bron(nen):
  • Trimbos-instituut