zaterdag, 25 september 2021

Toename gebruik aantal ADHD-medicijnen

DEN HAAG - Steeds meer kinderen en pubers krijgen medicijnen tegen ADHD voorgeschreven. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).

Minister Ab Klink van VWS heeft deze cijfers in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer naar het parlement gestuurd.

De afgelopen vier jaar blijkt het gebruik van ADHD-medicijnen meer dan verdubbeld. In 2005 werden er 360.000 recepten bij de huisartsen voorgeschreven en in 2008 waren dat er 764.000.

Het aantal gebruikers steeg ook explosief; van 51.000 in 2005 tot 94.000 vorig jaar. Vooral het gebruik onder kinderen in de leeftijd van zes tot vijftien jaar stijgt snel.

Kinderen en jongeren met ADHD kunnen moeilijk hun aandacht ergens bij houden en kunnen moeilijk stil zitten.

Volgens Klink kunnen er verschillende verklaringen zijn voor de stijging van het aantal voorschriften. Zo zou het kunnen komen door een toenemende aandacht voor ADHD, veranderingen in het onderwijs of een betere herkenning van de aandoening.

Trefwoorden:
Bron(nen):