donderdag, 4 juni 2020

Jaarlijks tientallen doden door negeren oproep uitstrijkje

Jaarlijks overlijden tientallen vrouwen in Nederland omdat ze niet meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Dit blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Ieder jaar krijgen zo’n 700 vrouwen in Nederland baarmoederhalskanker. Vrouwen tussen 35 en 45 jaar krijgen hier vooral mee te maken. Het bevolkingsonderzoek richt zich op alle vrouwen tussen 30 en 65 jaar. Om de vijf jaar krijgen ze een oproep om bij de huisarts een uitstrijkje te laten maken.

Het bevolkingsonderzoek

Van de vrouwen die de afgelopen twee jaar zijn opgeroepen, nam slechts 60 procent deel aan het onderzoek. In 2015 was dit ongeveer 5 procent meer. ‘Van de vrouwen die niet aan het onderzoek meedoen, sterven er jaarlijks 120 tot 150’, aldus het RIVM. Het uitstrijkje biedt overigens niet altijd zekerheid: van de vrouwen die wel meedoen aan het onderzoek, overlijden er jaarlijks vijftig.

Bij een uitstrijkje wordt slijmvlies afgenomen op de grens van de baarmoederhals en de baarmoedermond. De ingreep, door de huisarts of de assistent, wordt door veel vrouwen als onprettig ervaren. Vrouwen zien vaak op tegen het onderzoek, denken dat zij geen kanker zullen krijgen of negeren de oproep bewust.

Bron(nen):