De behandeling van spataderen

Strippen, lasertherapie of VNUS

Getty Images

Spataderen zijn niet mooi en kunnen vervelende lichamelijke klachten geven. Een tijdige behandeling voorkomt dat klachten verergeren en kan de aantasting van nog gezonde aderen voorkomen. Er zijn veel methodes om de ontsierende aderen aan te pakken; voor welke behandeling gekozen wordt, hangt onder andere af van de soort spatader.

Spataderen (varices) komen veel voor, bij vrouwen én mannen. Op jonge leeftijd geven ze vaak weinig klachten, hoewel ze wel als lelijk en storend worden ervaren. Op latere leeftijd gaan spataderen eigenlijk altijd gepaard met klachten.[ITEMADVERTORIAL]

Duplexonderzoek

Wanneer je naar een specialist bent doorverwezen door de huisarts, zal deze door middel van een duplexonderzoek vaststellen om welke vorm van spataderen het gaat en wat de beste behandelmethode is. Bij zo’n duplexonderzoek wordt door middel van ultra geluidsgolven de stroming van het bloed in de aderen in beeld gebracht. Lekkende kleppen worden opgespoord en de terugstroomsnelheid van de niet goed functionerende vaten wordt gemeten.

Tijdens het eerste spataderconsult wordt ook vastgesteld of er sprake is van een medische indicatie. Onder medische indicatie vallen de grootste spataderen en wanneer er sprake is van vochtophoping (oedeem). Omdat na een eerste spataderconsult pas is vast te stellen of een spatader onder medische indicatie valt, wordt het eerste consult altijd vergoed, mits je een verwijsbriefje van de huisarts hebt. Of verdere behandeling vergoed wordt, hangt af van de indicatie (medisch of cosmetisch) en je (aanvullende) verzekering.

Behandelmethoden

De belangrijkste redenen om spataderen te behandelen zijn het verlichten van klachten, het verbeteren van de levenskwaliteit, het voorkomen van complicaties (huidafwijkingen, een open been en bloeding) en cosmetische wensen. Spataderen kunnen op verschillende manieren worden behandeld. Meestal wordt een combinatie van diverse spataderbehandelingtechnieken toegepast om het beste resultaat te verkrijgen.

Een operatie om spataderen te behandelen vindt alleen plaats als uit het duplexonderzoek blijkt dat de bloedafvoer na een dergelijke spataderbehandeling verbeteren zal. Het strippen was tot voor kort de meest bekende methode maar niet de meest prettige. Bij het strippen worden de grotere aderen operatief verwijderd.

Nieuwe spatader behandelmethodes Eind jaren negentig zijn nieuwe spataderbehandelmethodes ontwikkeld. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van katheters, voerdraden en andere instrumenten die via een prik in een bloedvat worden ingebracht om vasculaire afwijkingen te behandelen. Deze spataderbehandeltechnieken zijn minder belastend voor de cliënt, minder beschadigend voor het lichaam en kunnen veelal met plaatselijke verdoving en poliklinisch worden verricht. Tevens brengen deze procedures grote cosmetische voordelen met zich mee omdat er geen sneden gemaakt worden om de spataderen te behandelen.

Lasertherapie

Voorbeelden van deze nieuwe technieken zijn endoveneuze lasertherapie (EVLT) en radiofrequente diathermie (VNUS). Het zijn beide technieken waarvoor geen operatiekamer nodig is. Ook is regionale anesthesie of narcose niet nodig, maar kunnen deze spataderbehandelingen worden uitgevoerd onder plaatselijke verdoving.

 

Auteur