Senioren met internet leven gezonder

Getty Images

Senioren die regelmatig internet gebruiken, hebben een gezondere leefstijl dan leeftijdsgenoten die nooit online zijn. Ook laten ze zich vaker controleren op darmkanker. Dat blijkt uit een onderzoek van University College London.

Aan de studie deden bijna 6000 50-plussers mee. Tussen 2001 en 2011 vulden ze elke 2 jaar een vragenlijst in over hun fysieke en geestelijke gesteldheid, deelname aan onderzoeken naar borst- en darmkanker, eetpatroon en internetgebruik. 

Van de ondervraagden gaf 41 procent aan dat ze nooit internet gebruikten. 38 procent surfte sporadisch, 20 procent was regelmatig online.

​Gezondere leefstijl
Internetgebruik bleek geen invloed te hebben op de keuze van vrouwen om zich wel of niet te laten screenen op borstkanker. 50-plussers die regelmatig online waren, lieten zich wel twee keer zo vaak controleren op darmkanker.

Bovendien bleken senioren die vaak internet gebruikten een gezondere leefstijl te hebben. Ze bewogen 50 procent vaker, aten 24 procent vaker dagelijks vijf porties groenten en fruit en rookten juist 44 procent minder vaak.

Demografische kenmerken speelden een rol in hoeveel de deelnemers gebruik maakten van het internet. Er werd meer gesurft door deelnemers die jonger, blank, rijker en hoger opgeleid waren. Mannen waren vaker online dan vrouwen.

De resultaten van het onderzoek verschenen in Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

Auteur 
  • Jolanda Niemantsverdriet
Bron 
  • WebMD