Oproep Borstkankervereniging en KWF: 'Vertraag bevolkingsonderzoek borstkanker niet'

borstkankeronderzoek
Getty Images

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft besloten om het bevolkingsonderzoek borstkanker met een mammografie van eens in de twee jaar naar eens in de drie jaar te vertragen. Hierdoor zullen meer vrouwen aan borstkanker overlijden. Borstkankervereniging Nederland (BVN) en KWF Kankerbestrijding hebben in een brief aan staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) om nadere toelichting en informatie gevraagd.

Het bevolkingsonderzoek is bedoeld voor vrouwen tussen de 50 en 75 jaar, met het idee om borstkanker zo vroeg mogelijk op te sporen. Elk jaar worden er 1 miljoen vrouwen gescreend. Daarmee worden volgens het RIVM jaarlijks 1450 sterfgevallen voorkomen. Volgens het RIVM leidt de nieuwe maatregel jaarlijks tot 57 doden aan borstkanker, een toename van circa 4 procent.

Personeelstekort en COVID-19

De staatssecretaris en het RIVM noemen personeelstekort en COVID-19 als reden voor de verschuiving van screening in het bevolkingsonderzoek borstkanker van twee naar drie jaar. Volgens de BVN en KWF speelt het personeelstekort alleen al jaren. Zij zijn dan ook van mening dat het RIVM en de screeningsorganisaties ruim de tijd en gelegenheid hebben gehad om aan oplossingen te werken. BVN en KWF hebben uiteraard begrip voor het feit dat COVID-19 en het tijdelijk moeten stoppen met het bevolkingsonderzoek in het voorjaar voor een extra uitdaging heeft gezorgd.

In juli beloofde de staatssecretaris in een gesprek met BVN nog de patiëntenvereniging te betrekken bij besluitvorming en voorlichting rondom het bevolkingsonderzoek. Dit is niet gebeurd. Ook na bestudering van de stukken missen BVN en KWF inzicht in de afwegingen en overwegingen. Daarnaast willen zij graag weten welke alternatieven als niet haalbaar zijn bestempeld.

Ongeruste vrouwen

De mededeling dat het screeningsinterval van twee naar drie jaar gaat, heeft BVN net als KWF Kankerbestrijding volledig verrast. De afgelopen dagen ontving de patiëntenvereniging talloze telefoontjes, mails en reacties via social media van ongeruste vrouwen.

BVN en KWF hopen zo snel mogelijk met de staatssecretaris in gesprek te gaan.

Bron 
  • KWF Kankerbestrijding
  • Borstkanker Vereniging Nederland