Eén op vijf met medische klachten mijdt zorg tijdens covid-19

Getty Images

Eén op de vijf Nederlanders heeft ondanks medische klachten geen zorg gezocht tijdens de eerste fase van de covidpandemie. Vooral ouderen en jonge kinderen hebben minder contact gehad met de huisarts. Dat meldt het Erasmus MC vrijdag.

Het onderzoek is gebaseerd op de eerste resultaten van het bevolkingsonderzoek ERGO in Rotterdam en de grootschalige huisartsenregistratiedatabase Rijnmond Gezond in de regio Rijnmond.

Vooral ouderen en jonge kinderen

Tijdens de eerste lockdown daalde het aantal huisartsbezoeken met 20 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vooral het aantal bezoeken van ouderen en jonge kinderen daalde. Veel van de klachten waarvoor geen hulp gezocht werd, leiden (meestal) niet tot blijvende gezondheidsschade. Toch zijn er zorgen over het deel van onbeantwoorde klachten dat wel (directe) medische aandacht nodig had.

Eerder liet de Nederlandse Zorgautoriteit al zien dat er in 2020 minder mensen door de huisarts zijn verwezen ten opzichte van 2019, maar onduidelijk was bij wie mijden of uitstel van zorg het grootste risico vormt en met welke medische klachten mensen thuis zijn gebleven.

Pijn op de borst

Van de ERGO deelnemers met medische klachten die geen zorg hebben gezocht of gekregen, rapporteerde ruim een derde kenmerkende klachten die kunnen duiden op ernstige, onderliggende ziektes, zoals hartaandoeningen, beroertes of kanker, namelijk klachten als pijn op de borst, acuut krachtsverlies in arm of been of onbedoeld gewichtsverlies. "Een groot deel van de patiënten met deze medische klachten wordt eerst gezien door de huisarts. Het is daarom, juist nu, van groot belang dat mensen met medische klachten zorg blijven zoeken. De zorg is toegankelijk en veilig, ook tijdens een lockdown", zegt huisarts en onderzoeker Evelien de Schepper van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC. "Na de eerste lockdown zien we dat mensen vaker de huisarts zijn gaan bezoeken met pijn op de borst - er is zodoende een inhaalslag gemaakt. Helaas zien wij in dit onderzoek dat dergelijke inhaalslagen zijn uitgebleven voor andere medische klachten die ook kunnen duiden op ernstig onderliggend lijden, zoals hartkloppingen of gewichtsverlies."

Effecten harde lockdown

Een belangrijke vervolgvraag is hoe het zorggebruik veranderd is tijdens de tweede harde lockdown die inging op 15 december 2020. Arts-epidemioloog van de afdeling Epidemiologie Silvan Licher: "Deze studie is nog niet afgerond, maar deze voorlopige cijfers geven een goede indruk van de veranderingen tijdens de eerste lockdown in maart 2020 in de regio Rijnmond in Zuid-Holland. Wij zijn nu bezig de gevolgen van de huidige lockdown in kaart te brengen en de veranderingen in zorggebruik in andere delen van het land te bepalen. Dit is belangrijk, omdat wij verwachten dat er regionale verschillen zullen bestaan."

De onderzoekers brengen nu de cijfers in kaart voor andere regio's van Nederland. In de loop van dit jaar zullen de bevindingen bekendgemaakt worden.

Auteur 
Bron 
  • Erasmus MC