Kan de airco het coronavirus verspreiden?

Mogelijke boosdoeners zijn aerosolen

airco-corona-gv
Getty Images

Goede vraag! In deze rubriek gaat Gezondheidsnet op zoek naar het antwoord op knagende vragen. Deze keer: kan de airco het coronavirus verspreiden?

Zoals bekend, wordt het coronavirus verspreid door druppeltjes in de lucht via niezen en hoesten. Maar hoe zit het met airco's? Kunnen zij ook voor verspreiding van het virus zorgen?

Er zijn inderdaad aanwijzingen dat airco's bijdragen aan verspreiding. Om hier dieper op in te gaan, moeten we eerst weten of het coronavirus zich door de lucht kan verplaatsen. De meeste nies- of hoestdruppels zijn zo zwaar dat ze op de grond vallen. Helaas geldt dit niet voor de kleinste druppeltjes virus, aerosolen genaamd: deze kunnen langere tijd (zelfs uren) blijven zweven. Dit blijkt ook uit aanwijzingen die in buitenlandse studies beschreven staan.

Studies uit China

Zo zijn er berichten uit China van een besmette man die in een bus andere passagiers infecteerde. Volgens de onderzoekers zou de airco een rol bij de verspreiding van het virus gespeeld kunnen hebben. Ook is er nog een Chinese studie waarin dezelfde avond tien mensen in een restaurant besmet raakten, terwijl zij aan drie verschillende tafels zaten te eten. De afstand tussen de tafels onderling bedroeg meer dan één meter. De onderzoekers concludeerden ook in dit geval dat uitgeproeste druppels verspreid werden door de luchtstromen van de ventilator.

Kans is klein

Moeten we dan nu bang zijn voor het gebruik van airco's? Volgens hoogleraar moleculaire virologie Ron Fouchier van het Erasmus MC niet. Hij zegt tegen Trouw dat de kans op een besmettelijke verspreiding van het coronavirus zeer klein is. "Anders zouden werknemers tijdens het griepseizoen of na de vakantieperiode wanneer collega’s terugkeren uit het buitenland massaal griepklachten of diarree oplopen, en dat zien we niet. Voor geen enkel virus hebben we bewijzen dat deze juist door airco of klimaatcontrolesystemen verspreiden."

Ventileren

Dit maakt natuurlijk nog niet veel duidelijk. Zo is nog niet bekend hoe besmettelijk coronavirussen in de lucht blijven en wat de invloed van een airco daarop is. Worden ze bijvoorbeeld rondgeblazen of lossen de virusdeeltjes op? Kortom: er is nog veel onduidelijk en de onderzoeken die nu gedaan zijn, zijn nog niet betrouwbaar genoeg om harde conclusies te trekken. Wat wel duidelijk is, is dat het virus niet goed overleeft in de buitenlucht. Je kunt dus ruimtes het beste zoveel mogelijk ventileren door ramen open te zetten en het gebruik van de airco voor de zekerheid enigszins te beperken.

Heb jij ook een goede vraag? Stuur ons een mail.

Auteur 
  • Aukeline van Dorp
Bron 
  • Trouw
  • EOS Wetenschap