Waar lopen Nederlanders corona op?

Thuis, op het werk of in het verpleeghuis

Getty Images

Nederlanders raken vooral besmet met het coronavirus op plekken waar men nauw contact heeft met elkaar, zoals thuis, op het werk of in het verpleeghuis. Dat blijkt uit cijfers van het contactonderzoek van het RIVM, schrijft de Volkskrant vrijdag.

Van de besmettingen sinds 22 juni vond zo'n 55 procent thuis plaats. Eén op de tien op het werk en een op de vijf in de omgang met de familie. Uit de cijfers van het RIVM blijkt ook dat drie gevallen waarschijnlijk het virus hebben opgelopen in het openbaar vervoer. Zeven patiënten op de sportclub en drie gevallen op school of op de kinderopvang.

De afgelopen twee weken waren er minder dan vijftig besmettingen terug te voeren op een verpleeghuis of woonzorgcentrum. "We zitten nu even goed.", aldus hoogleraar acute ouderenzorg Bianca Buurman van het Amsterdam UMC in de Volkskrant. Volgens haar komt dat vooral door het lage landelijke aantal besmettingen.

Geen besmettingen buiten

Hoewel er sinds mei toch behoorlijk veel buitenactiviteiten plaatsvonden, lijkt geen enkele besmetting buiten gebeurd te zijn. Er moet wel een slag om de arm genomen worden, want ruim 4000 mensen met het virus had geen idee waar het te hebben opgelopen.

Opvallend is dat de cijfers geen aanwijzingen bevatten voor besmetting door zogeheten 'aerosolen', langdurige zwevende deeltjes in de lucht die het virus zouden kunnen overdragen. Na een oproep van wetenschappers is de WHO een onderzoek gestart na overdracht via deze druppeltjes. Zowel de WHO als het RIVM zien voldoende aanwijzingen dat overdracht van het virus wel via aerosolen besmettingen kunnen veroorzaken.

Auteur