woensdag, 21 april 2021

Bevolkingsonderzoek spoort 2500 mensen met darmkanker op

In het eerste jaar van het bevolkingsonderzoek darmkanker werd bij bijna 2500 mensen darmkanker gevonden. Dit blijkt uit een onderzoek van het Erasmus MC en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in opdracht van het RIVM.

Er namen meer mensen deel aan het bevolkingsonderzoek dan verwacht. In totaal zijn de gegevens van 741.914 genodigden geanalyseerd. Door de onverwacht hoge deelname is er in sommige gebieden een tekort aan capaciteit voor coloscopiën, het vervolgonderzoek. Dit betekent dat een deel van de mensen later wordt uitgenodigd dan gepland.

Poliepen

Bij 31.759 mensen werd een coloscopie gedaan en bij 2.483 mensen is darmkanker gevonden en bij 12.030 mensen zijn gevorderde poliepen ontdekt. Sommige poliepen kunnen uitgroeien tot darmkanker. Door poliepen te verwijderen, kan darmkanker worden voorkomen. Met uitzondering van de hogere deelnamebereidheid komen de cijfers grotendeels overeen met de prognoses op basis van eerdere onderzoeken.

Het bevolkingsonderzoek wordt gefaseerd ingevoerd. De reden hiervoor is dat er voldoende tijd nodig is om de benodigde capaciteit op te bouwen voor het uitvoeren van het vervolgonderzoek. Bij een ongunstige uitslag ontvangt een deelnemer een uitnodiging voor een intakegesprek en een coloscopie in een ziekenhuis of endoscopiecentrum. Het streven is de wachttijd voor dit vervolgonderzoek zo kort mogelijk te houden, zodat deelnemers zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen wat hun ongunstige uitslag inhoudt.

Sluipmoordenaar

Darmkanker wordt ook wel een sluipmoordenaar genoemd. Het duurt lang voordat darmkanker zich ontwikkelt, klachten geeft en een patiënt met deze klachten naar een arts gaat. Via het bevolkingsonderzoek is darmkanker in een eerder stadium op te sporen. Dankzij het bevolkingsonderzoek komen deze mensen eerder in beeld bij maag-darm-leverartsen. Door vroege opsporing is de behandeling van darmkanker vaak minder zwaar en zijn er meer behandelopties mogelijk. Darmkanker is te voorkomen door mogelijke voorstadia van darmkanker, poliepen, te verwijderen. Door de invoering van het bevolkingsonderzoek zullen uiteindelijk minder mensen sterven door deze ziekte.

Bron(nen):