maandag, 4 juli 2022

Genezen met placebo-effect

UTRECHT - In iedere medische behandeling treedt een placebo-effect op. Hoogleraar gezondheidspsychologie Jozien Bensing onderzoekt hoe je dit effect optimaal kunt benutten bij het bevorderen van de genezing.

De onderliggende mechanismen van het placebo-effect zijn inmiddels in grote lijnen bekend. De verwachtingen die patiënten hebben van de behandeling en hun emoties spelen daarin een belangrijke rol.

Een voorbeeld hiervan is dat van een dokter die zijn hand op het hoofd legt van een patiënt met koorts. Als de patiënt is opgeknapt, kan die koele hand een volgende keer positieve associaties met genezing oproepen en zo het herstel bevorderen.

Het eerste simulatieonderzoek dat is uitgevoerd, speelt in op beïnvloeding van verwachtingen en emoties van patiënten. Als patiënten verwachten dat een behandeling uitkomst biedt, en stress en angst worden verminderd, zal het placebo-effect groter zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat je de verwachtingen en emoties van patiënten kunt beïnvloeden voor een optimaal placebo-effect. De warme, empathische arts in combinatie met hoopgevende verwachtingen blijkt het meest effectief.

Communicatie als medicijn
Bensing: "Het placebo-effect komt niet zozeer door een neppil of nepbehandeling, maar door hoe een behandeling wordt aangeboden. De communicatie in de spreekkamer speelt daarbij een belangrijke rol."

De eerste artikelen over dit onderzoek zijn gepubliceerd in Patient Education and Counseling.

Trefwoorden:
Bron(nen):