zaterdag, 23 januari 2021

'Minder mensen halen griepprik'

NIJMEGEN - In het afgelopen griepseizoen hebben wat minder mensen de griepprik gehaald. Dit blijkt uit onderzoek van het UMC St Radboud in opdracht van het RIVM.

In 2011 liet 65,7 procent van de risicogroepen zich vaccineren tegen de griep. In 2010 was dat nog 68,9 procent. Deze daling is vooral zichtbaar in de leeftijdsgroep van 60 tot 65 jaar: van 63,2 procent in 2010 naar 56,2 procent in 2011. Bij de mensen van 60 tot 65 jaar die alleen worden uitgenodigd vanwege hun leeftijd - en niet vanwege een medische indicatie - is de daling het sterkst: van 52,1 procent in 2010 naar 43,6 procent in 2011.
 
Gratis griepprik
Vanwege leeftijd, ziekte, medicijngebruik of chronische aandoeningen als diabetes, hart- en vaatproblemen, nierziekten en luchtwegaandoeningen loopt ongeveer een derde van alle Nederlanders risico op ernstige gevolgen van de griep. Deze mensen ontvangen jaarlijks een uitnodiging voor een gratis griepprik in het kader van het Nationaal Programma Grieppreventie.

Verschillen
Uit het onderzoek blijkt dat de vaccinatiegraad verschilt tussen de diverse groepen met een verhoogd risico. Diabetici laten zich het meest inenten (78,7 procent), gevolgd door hartpatiënten (77,1 procent) en mensen met longaandoeningen (69,8 procent). Van de doelgroep met een leeftijdsindicatie (60 jaar of ouder) haalde 71,3 procent een griepprik.

Wanneer mensen tot meerdere risicogroepen tegelijk behoorden was de vaccinatiegraad hoger dan wanneer mensen 'slechts' één indicatie hadden (respectievelijk 78,1 procent versus 55,7 procent).

Voor het onderzoek zijn bijna 260.000 patiëntgegevens van 68 huisartsenpraktijken geanalyseerd. 

Bron(nen):